Ustawa ordynacja podatkowa

Czarnecki Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 3/2011 | Isbn 9788361807551
ROZDZIAŁ I Podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej \r\n\r\n1. Rejestry przedsiębiorców \r\n\r\n1.1. Ewidencja Działalności Gospodarczej \r\n\r\n1.2. Krajowy Rejestr Sądowy \r\n\r\n1.3. Podstawowe definicje ustawowe \r\n\r\n1.4. Obowiązki p ...

Cena w prawoo.pl:
15.64 zł
19 zł


Ordynacja podatkowa 2013 Komentarz Dzwonkowski

Dzwonkowski Henryk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788325545239
W sposób wyczerpujący zostały w niej omówione zagadnienia w zakresie ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych.4. wyda ...


Ordynacja podatkowa Komentarz 2013

Mastalski, Zubrzycki, Barbara Adamiak, Borkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363597238
Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywa ...


Prawo administracyjne 2013 Ordynacja podatkowa


Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 19/2013 | Isbn 9788326443626
Stan prawny 17.04.2013 rok. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami ...


Ordynacja podatkowa Komentarz 2013

Mastalski, Zubrzycki, Adamiak Barbara, Borkowski Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363597238
Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywa ...


Ordynacja podatkowa Komentarz 2014

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Mastalski, Zubrzycki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363597689
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Autorami są wybitni znawcy problematyki materi ...


Ordynacja podatkowa 2014 Zbiór przepisów


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 20/2013 | Isbn 9788326432248
Stan prawny na 17.01.2014 r. \r\n\r\n\r\n\r\n Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nORDYNACJA PODATKOWA:\r\n\r\n1 stycz ...


Ordynacja podatkowa Komentarz 2015

Barbara Adamiak, Borkowski, Mastalski, Zubrzycki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788380280182
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku oraz zaczną obowiązywać w 2015 roku. Now ...


Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski, Leonard Etel, Rafał Dowgier
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788326413155
W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Intencją autorów - pracowników Wydziału Prawa Un ...


Ordynacja podatkowa Komentarz

Babiarz Stefan, Bogusław Dauter
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 7/2011 | Isbn 9788376206011
Jest klasycznym komentarzem do ustawy, która w jednym akcie łączy unormowania prawa podatkowego materialnego i procesowego. W niniejszym siódmym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w szczególności us ...