Ordynacja podatkowa 2017

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960482
Wraz z początkiem 2017 roku obowiązkiem związanym z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały objęte kolejne grupy podatników. To jedna ze zmian jakie obowiązuje od początku tego roku. Kolejne nowe regulacje zaczną obowiązywa ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski, Henryk Dzwonkowski, Andrzej Huchla
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC
Wydanie 3/2004 | Isbn 8374160055
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Źródła i wykładnia prawa podatkowego

Aneta Kaźmierczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376412252
Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się, czy też ugruntować swoją wiedzę z zakresu ogólnego prawa podatkowe ...

Cena w prawoo.pl:
45.02 zł
59 zł


Ordynacja podatkowa w teorii i w praktyce

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL
Wydanie 1/2008 | Isbn 8373637108
Przedstawione Czytelnikom opracowanie jest owocem pierwszej na Lubelszczyźnie konfrontacji poglądów świata nauki z praktyką stosowania przepisów prawa podatkowego na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa. Pomysł zorganizowania konferencji do ...

Cena w prawoo.pl:
22.36 zł
25.2 zł


Ordynacja podatkowa

Bogusław Dauter
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie /2007 | Isbn 8373348530
Oddana do rąk Czytelników książka jest kontynuacją serii wydawniczej prezentującej dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Dokonując wyboru, autorzy starali się uwzględnić wszystkie te orzeczenia, które ...

Cena w prawoo.pl:
85.60 zł
119.4 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz do zmian

Krzysztof Biernacki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788374265720
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny

Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek, Olesińska Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 8374263083
STAN PRAWNY NA DZIEń 1 KWIETNIA 2006 R. Kolejne wydanie cenionego przez praktyków komentarza, uwzględniające ostatnią obszerną nowelizację. W 37 rozdziałach omówiono Ordynację od strony: - prawa materialnego - wyjaśnienie praw i obowi ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ordynacja podatkowa

Cezary Kosikowski, Leonard Etel
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2009 | Isbn 9788376018560
W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Intencją autorów - pracowników Wydziału Prawa Un ...

Cena w prawoo.pl:
187.43 zł
261.45 zł


Ustawa ordynacja podatkowa tekst ujednolicony

Cena w prawoo.pl:
18.75 zł
21 zł


Ordynacja podatkowa oraz akty wykonawcze 2015 Twoje prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 31/2015 | Isbn 9788325571924
Stan Prawny 07.01.2015 rok. Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł