Ordynacja podatkowa Podatki dochodowe

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325522292
Teksty Ustaw Becka to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywa ...

Cena w prawoo.pl:
35.42 zł
44 zł


Ordynacja podatkowa 2017

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960482
Wraz z początkiem 2017 roku obowiązkiem związanym z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały objęte kolejne grupy podatników. To jedna ze zmian jakie obowiązuje od początku tego roku. Kolejne nowe regulacje zaczną obowiązywa ...


Ustawa Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski, Henryk Dzwonkowski, Andrzej Huchla
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC
Wydanie 3/2004 | Isbn 8374160055
...


Ordynacja podatkowa Źródła i wykładnia prawa podatkowego

Aneta Kaźmierczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376412252
Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się, czy też ugruntować swoją wiedzę z zakresu ogólnego prawa podatkowe ...

Cena w prawoo.pl:
44.60 zł
59 zł


Ordynacja podatkowa w teorii i w praktyce

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL
Wydanie 1/2008 | Isbn 8373637108
Przedstawione Czytelnikom opracowanie jest owocem pierwszej na Lubelszczyźnie konfrontacji poglądów świata nauki z praktyką stosowania przepisów prawa podatkowego na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa. Pomysł zorganizowania konferencji do ...

Cena w prawoo.pl:
20.58 zł
25.2 zł


Ordynacja podatkowa

Bogusław Dauter
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie /2007 | Isbn 8373348530
Oddana do rąk Czytelników książka jest kontynuacją serii wydawniczej prezentującej dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Dokonując wyboru, autorzy starali się uwzględnić wszystkie te orzeczenia, które ...

Cena w prawoo.pl:
85.60 zł
119.4 zł


Ordynacja podatkowa Komentarz do zmian

Krzysztof Biernacki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788374265720
...


Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny

Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek, Olesińska Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 8374263083
STAN PRAWNY NA DZIEń 1 KWIETNIA 2006 R. Kolejne wydanie cenionego przez praktyków komentarza, uwzględniające ostatnią obszerną nowelizację. W 37 rozdziałach omówiono Ordynację od strony: - prawa materialnego - wyjaśnienie praw i obowi ...


Ordynacja podatkowa

Cezary Kosikowski, Leonard Etel
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2009 | Isbn 9788376018560
W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Intencją autorów - pracowników Wydziału Prawa Un ...

Cena w prawoo.pl:
187.43 zł
261.45 zł


Ustawa ordynacja podatkowa tekst ujednolicony

Cena w prawoo.pl:
17.25 zł
21 zł