Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

Zapowiedź książki Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

Autor: Paweł Daniel, Filip Geburczyk, Jan Szuma, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289047
Wydanie: 1/2018 Stron: 508


Inne działy: Postępowanie karne 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Postępowanie administracyjne 2018, Postępowanie egzekucyjne,Wysyłka

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD. Dzięki publikacji Czytelnik zyska wiedzę o sposobach działania organu administracji w postępowaniu sądowowoadministracyjnym, a więc określi, jakie czynności organ jest każdorazowo zobowiązany podjąć w celu zapewnienia efektywnego postępowania sądowoadministracyjnego oraz uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności przewidzianej przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.