Organizacja wyborów samorządowych

Organizacja wyborów samorządowych

Zapowiedź książki Organizacja wyborów samorządowych

Autor: Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289740
Wydanie: 1/2018 Stron: 993


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Organizacja wyborów samorządowych. Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podmiotami administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia także zmiany prawne, które dokonały się w styczniu 2018 r. lub dokonają, w przepisach Kodeksu wyborczego w wyniku wejścia w życie ustawy z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.