Orzecznictwo Aplikant wyd. Beck na 2019 rok

Cały zbiór składa się z Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania karnego oraz właśnie Orzecznictwa do Kodeksu karnego. Jeśli zatem jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym, oto zestaw książek z Orzecznictwem Aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 r


Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Kapiński Zbigniew
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325597900
Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowyc ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
129 zł


Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Agnieszka Kurczuk Samodulska, Karolina Kuszlewicz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381580632
Książka Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Książ ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Aplikacje prawnicze, Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski, Joanna Gręndzińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580465
Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie do wymogów formalnych sporządzan ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Aplikacje prawnicze, Joanna Gręndzińska, Maciej Rydlichowski, Dominika Wetoszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580557
Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktyc ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta

Ultrata Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287302
Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo aplikanta ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
149 zł


Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta

Rogoyska Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381287326
Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
149 zł


Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta

Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381287203
Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta 2019 na egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku wyd. Beck. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks karny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu karnego. W niniejszym zbiorze zna ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta

Justyna Witas, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287180
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Jakub Rychlik, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289122
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikan ...

Cena w prawoo.pl:
98.00 zł
129 zł


Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta

Jakub Rychlik, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287227
Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo A ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
139 zł