Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta

Ultrata Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381287289
Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta 2019 na egzamin radcowski lub adwokacki w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks cywilny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu cywilnego. W niniejszym zbiorze znaj ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikanta

Mateusz Kurman, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289054
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikanta 2019 na egzamin radcowski lub adwokacki. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
119 zł


Orzecznictwo Aplikanta KK + KPK

Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287326
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta Orzecznic ...

Cena w prawoo.pl:
224.69 zł
278 zł

Wysyłka gratis prawo


Orzecznictwo Aplikanta KC + KPC

Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287302
Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego Kodeks cywilny. Orzecz ...

Cena w prawoo.pl:
246.09 zł
298 zł

Wysyłka gratis prawo


Orzecznictwo Aplikanta 9 zbiorów


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325541941
KC + KPC + KRO + KK + KPK + KSH + KPA + Prawo administracyjne materialne + Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. W skład pakietu wchodzą: Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. Wyb ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Orzecznictwo Aplikanta 9 zbiorów

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Agnieszka Kurczuk Samodulska, Karolina Kuszlewicz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381281720
Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo pracy w praktyce

Terlecki Radosław, Szok Natalia
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381282222
Publikacja dedykowana jest osobom odbywającym szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, komorniczej, notarialnej czy sędziowskiej, studentom prawa, jak również radcom prawnym i adwokatom, którzy na co dzień, w ramach wykonywan ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018

Jakub Rychlik, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325597887
W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materi ...

Cena w prawoo.pl:
105.92 zł
139 zł


Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

Rogoyska Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325597863
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu k ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018

Rychlik Jakub, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325599850
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwo ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł