Apelacje karne zaskarżanie na korzyść i niekorzyść

Zbigniew Kapiński, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325555320
Książka zawiera 8 kazusów egzaminacyjnych z apelacjami (po ok. 30 stron każdy) z krótkim omówieniem każdego kazusu, w którym została podana podstawa prawna, orzecznictwo i wskazówki do rozwiązania sprawy. Apelacje stanowią pomoc nie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo aplikanta 2017

Rogoyska Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325587390
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzeczni ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo

Rychlik Jakub
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325562380
W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, sądów apelacyjnych również sądów okręgowych. Zbiór można spokojnie zabrać na egzamin, a zresztą artykuły i przypor ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2017

Rychlik Jakub
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325562380
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta 2015

Rogoyska Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodek karny Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo

Rogoyska Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325587390
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W niniejsz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna, Szumiło Dobrosława
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326484551
Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie is ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta 2015

Rogoyska Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567545
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta 2015

Ultrata Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325567507
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta 2015

Ultrata Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567521
Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2015 r.\r\nNasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin:- Kodeks cywilny i Kode ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł