Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo

Rychlik Jakub
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325562380
W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, trybunałów apelacyjnych oraz trybunałów okręgowych. Zbiór można spokojnie zabrać na egzamin, a swoją drogą artykuły ...


Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2017

Rychlik Jakub
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325562380
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwo ...


Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta 2015

Rogoyska Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do ...


Kodek karny Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo

Rogoyska Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325587390
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W niniejsz ...


Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna, Szumiło Dobrosława
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326484551
Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie is ...


Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta 2015

Rogoyska Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567545
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do ...


Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta 2015

Ultrata Marta, Orzecznictwo Aplikanta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325567507
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do ...


Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta 2015

Ultrata Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567521
Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2015 r.\r\nNasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin:- Kodeks cywilny i Kode ...


Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta 2015


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567965
Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta na egzamin w 2015 roku, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2015 roku.\r\nNasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin:- Kod ...


Apelacje karne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy 2015

Kapiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567583
Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów jak i praktyków prawa. Zawiera szczegółowe, teoretyczne omówienie czterech zarzutów stosowanych w apelacjach karnych wraz z konkretnymi przykładami i wskazówkami w zakresie zaskarżania na korz ...