Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

 

199 zł 147.66 Zapowiedź 

Autor: Dagmara Dominik Ogińska, Roman Wiatrowski, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Wojciech Morawski, Tomasz Michalik, Bogumił Brzeziński,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381078191
Wydanie: 1/2017 Stron: 344


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Autorami komentarza Orzecznictwo w sprawach podatkowych są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.