Osoba trzecia w arbitrażu handlowym

Osoba trzecia w arbitrażu handlowym

Zapowiedź książki Osoba trzecia w arbitrażu handlowym

Autor: Grzegorz Suliński, Monografie Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288804
Wydanie: 1/2018 Stron: 280


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Monografia dr Grzegorza Sulińskiego dotyczy jednego z najtrudniejszych teoretycznie i zarazem najbardziej doniosłych praktycznie problemów współczesnego prawa arbitrażowego, jakim stał się udział osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym. Istotą bowiem arbitrażu handlowego jest jego umocowanie w woli stron sporu w postaci dokonania przez te strony zapisu na sąd polubowny, w granicach wprawdzie określonych przez właściwe prawo arbitrażowe w ramach zdatności arbitrażowej