Z dziejów rybnickiego harcerstwa 2

Soroczan Elżbieta, Soroczan Zbigniew
Wydawnictwo: Śląsk
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788371649899
Druhny i Druhowie, minęło sporo lat od zakończenia naszej harcerskiej działalności. Staliśmy się nieco wolniejsi, trochę przygarbieni, czasem schorowani. Życie nas mniej lub bardziej doświadczyło. Uśmiechamy się jednak i czerpiemy z ...

Cena w prawoo.pl:
35.62 zł
38 zł


Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły

Dobrowolska Barbara
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788380953475
Pogłębiająca się wielokulturowość Europy jest już faktem, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jedynie formalnością, przypieczętowującą stan dokonany. Wielokulturowości nie można jednak po prostu ogłosić – o wielokultur ...

Cena w prawoo.pl:
32.81 zł
35 zł


3 Drużyna harcerzy im X J Poniatowskiego w Warszawie

Impuls
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380954489
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1936 r. 3 Drużyna harcerzy im. X. J. Po ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
24 zł


Obrzędy harcerskie

Kwiatkowski Tadeusz
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380954694
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1937 r. Obrzędy harcerskie. O kucharzu, ...

Cena w prawoo.pl:
26.25 zł
28 zł


Służba harcerska

Sosnowski Józef
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380954700
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1936 r. Służba harcerska. MÓJ DROGI! ...

Cena w prawoo.pl:
26.25 zł
28 zł


Rodzic dziecko nauczyciel w przestrzeni wirtualnej

Andrzejewska Anna, Bednarek Józef
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380951877
Niniejszy tom – pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej – stanowi kolejną próbę ujęcia problematyki relacji triady ontyczno-relacyjnej: Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja, w kontekście opisu coraz bardziej ważkieg ...

Cena w prawoo.pl:
35.62 zł
38 zł


Pedagogia harcerskiego wychowania

Śliwerski Bogusław
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380954809
Książka jest ; kompetentną, wielowątkową odpowiedzią na pytanie: w jakim stopniu współczesna myśl pedagogiczna w harcerstwie i o harcerstwie podejmuje i pojmuje istotę wychowania oraz jaką rolę odgrywa w niej prymarne jego rozum ...

Cena w prawoo.pl:
37.44 zł
48 zł


Arkusz organizacji pracy szkoły

Marciniak Lidia, Piotrowska Albin Elżbieta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245456
Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, godzin ...

Cena w prawoo.pl:
38.22 zł
49 zł


Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce życia szkolnego

Lis Małgorzata, Wolny Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788374056632
Prowadzony przez autorów dyskurs o charakterze pedagogicznym zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego podejścia pedagogicznego do dziecka i jego rodziny, przygotowania warsztatu pracy i właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego ...

Cena w prawoo.pl:
29.53 zł
31.5 zł


Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki

Blythe Sally Goddard, Macińska Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788301181048
Kolejna książka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe! Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedo ...

Cena w prawoo.pl:
35.58 zł
39 zł