Arkusz organizacji pracy szkoły

Marciniak Lidia, Piotrowska Albin Elżbieta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245456
Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, godzin ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
49 zł


Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce życia szkolnego

Lis Małgorzata, Wolny Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788374056632
Prowadzony przez autorów dyskurs o charakterze pedagogicznym zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego podejścia pedagogicznego do dziecka i jego rodziny, przygotowania warsztatu pracy i właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego ...

Cena w prawoo.pl:
30.94 zł
31.5 zł


Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki

Blythe Sally Goddard, Macińska Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788301181048
Kolejna książka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe! Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedo ...

Cena w prawoo.pl:
37.28 zł
39 zł


Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki

Blythe Sally Goddard, Macińska Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788301181048
Kolejna książka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe! Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedo ...

Cena w prawoo.pl:
37.28 zł
39 zł


Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?

Blythe Sally Goddard, Macińska Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788301181048
Kolejna książka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe! Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedo ...

Cena w prawoo.pl:
37.28 zł
39 zł


Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?

Blythe Sally Goddard, Macińska Magdalena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788301181048
Kolejna książka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe! Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedo ...

Cena w prawoo.pl:
37.28 zł
39 zł


Batalion harcerski wojsk polskich

Impuls
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380952317
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1939 r. Batalion harcerski wojsk polskic ...

Cena w prawoo.pl:
23.57 zł
24 zł


Dziewczęta przewodniczki

Baden Powell Agnes
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380954281
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1914 r. Dziewczęta przewodniczki. Przed ...

Cena w prawoo.pl:
27.50 zł
28 zł


Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska

Kawalec Romuald
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380952539
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1921 r. Instytucja Gniazd Harcerskich i ...

Cena w prawoo.pl:
19.65 zł
20 zł


Na dalszą drogę

Impuls
Wydawnictwo: Impuls
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380954601
Seria wydawnicza Przywrócić Pamięć ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1921 r. Na dalszą drogę. Słowo wstęp ...

Cena w prawoo.pl:
27.50 zł
28 zł