Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD

 

179 zł 152.24 Bestseller

Autor: Krystyna Gromek, Wzory Pism Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285582
Wydanie: 3/2018 Stron: 962


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:
- ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczące zamieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne), która weszła w życie 30.4.2016 r.;
- ustawą z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177) dotyczące regulacji wpływu świadczeń socjalnych na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego.

W książce Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:
- przygotowania sprawy do rozpoznania;
- przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
- czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
- uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
- postępowania w sprawach gospodarczych;
- właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
- postępowania zabezpieczającego;
- kosztów sądowych.

Każdy wzór opatrzony został obszernym komentarzem z licznymi powołaniami na poszczególne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzięki którym Czytelnik może na bieżąco odnieść wzór pisma do obowiązującej w tej materii regulacji prawnej. Dodatkowo zamieszczono powołania na przepisy procedury cywilnej celem zapoznania się Czytelnika z oczekującym go trybem postępowania, co pozwala mu na własną aktywność procesową bez konieczności korzystania z profesjonalnych porad prawnych i odpłatnego zastępstwa procesowego.
Ponadto w książce Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami do każdego wzoru dodane zostały najważniejsze orzeczenia wraz z tezami dotyczącymi problematyki stosowania poszczególnego pisma.