Elementarz stylu w typografii

Bringhurst Robert
Wydawnictwo: D2Dpl
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788395038235
Elementarz Roberta Bringhursta jest jednym z najciekawszych polskich wydarzeń edytorskich ostatnich lat. W porównaniu z większością książek o typografii, jest to dzieło świeże, noszące oryginalny, czasem kontrowersyjny, stempel autors ...

Cena w prawoo.pl:
70.64 zł
86 zł


Nowe przestrzenie i nowe technologie

Buck Andrzej, Simonjetz Monika, Kotlarek Dawid
Wydawnictwo: SBP
Wydanie /2018 | Isbn 9788365741196
Biblioteka to przestrzeń społeczna, miejsce powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i technologii, sprzyjające budowaniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego. W ostatnich latach przeobrażeniom podlega model uczestnictwa w kulturze o ...

Cena w prawoo.pl:
29.35 zł
29 zł


Korespondencja Romana Witolda Ingardena Z dziejów Studia Philosophica Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum

Ingarden Roman Witold
Wydawnictwo: Antyk Marek Derewiecki
Wydanie /2018 | Isbn 9788365031129
Mamy niewątpliwy zaszczyt przedstawić kolejny tom korespondencji dotyczący polskiej XIX- i XX-wiecznej filozofii. Tym razem jest to korespondencja Romana Witolda Ingardena z lat 1945–1951, ukazująca lwowskie dzieje powstania oraz powojenne ...

Cena w prawoo.pl:
46.88 zł
52.5 zł


Nietypowi użytkownicy bibliotek

Karzewska Bożena
Wydawnictwo: SBP
Wydanie /2018 | Isbn 9788365741066
Książka ma charakter poradnikowy. Autorka w 11 rozdziałach przedstawia na podstawie literatury i własnych doświadczeń problemy dzieci z różnymi zaburzeniami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia osobowości: nerwica, nadpobudliwość, ...

Cena w prawoo.pl:
29.35 zł
29 zł


Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy

Nahotko Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788323344865
Książka Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy. Podejście informatologiczne prezentuje oryginalną teorię komunikatów wykorzystywanych w procesach bibliotecznego i bibliograficznego opracowania piśmiennictwa naukowego, tworzeni ...

Cena w prawoo.pl:
35.62 zł
39.9 zł


Lelewel prasowy

Zawadzka Danuta
Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN
Wydanie /2018 | Isbn 9788365832351
Lelewel zyskał sobie opinię charyzmatycznego profesora uniwersyteckiego i wykładowcy, która zadecydowała o jego wileńskiej, filomackiej legendzie, ta zaś – o popularności i pozycji historyka wśród romantyków przez Listopadem. Jednak ...

Cena w prawoo.pl:
31.25 zł
35 zł


Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Gzella Grażyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydanie /2018 | Isbn 9788323140450
Do chwili przedłożonego przez Prof. Grażynę Gzellę opiniowanego Słownika brak podobnego opracowania stanowił dostrzegalną lukę w prasoznawczej historiografii tyczącej dziejów pomorskiego czasopiśmiennictwa. Toteż w mojej opinii nie ...

Cena w prawoo.pl:
26.66 zł
28 zł


Manaraga

Sorokin Władimir, Piotrowska Agnieszka Lubomira
Wydawnictwo: Agora
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326827198
ARCYBŁYSKOTLIWA SATYRA NA NASZE PRZEJEDZONE I NIEOCZYTANE CZASY W naszym środowisku mówi się: ten kucharz dobrze czyta. Ja czytam przyzwoicie. A to oznacza, że strony płoną jedna po drugiej, czarują klientów, mięso skwierczy, oczy bły ...

Cena w prawoo.pl:
35.70 zł
39.99 zł


Między kartką a ekranem

Marecki Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788323344919
To opowieść o cywilizacyjnym procesie przemiany książki pod wpływem mediów cyfrowych. Do skonstruowania narracji wybrano sześć polskich utworów powstałych od 1975 do 2013 roku, które potraktowano jako dzieła charakterystyczne dla opi ...

Cena w prawoo.pl:
35.62 zł
39.9 zł


Ster pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit Lwów 1895-1897

Zawiszewska Agata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788379721290
Monografia została podzielona na trzy części (Opis, Antologia, Bibliografia zawartości), z których każda może być traktowana jako autonomiczna całość. Pierwsza, dwudzielna część, została poświęcona działalności Kuczalskiej-Rei ...

Cena w prawoo.pl:
65.71 zł
80 zł