Między kartką a ekranem

Marecki Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788323344919
To opowieść o cywilizacyjnym procesie przemiany książki pod wpływem mediów cyfrowych. Do skonstruowania narracji wybrano sześć polskich utworów powstałych od 1975 do 2013 roku, które potraktowano jako dzieła charakterystyczne dla opi ...

Cena w prawoo.pl:
36.71 zł
39.9 zł


Ster pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit Lwów 1895-1897

Zawiszewska Agata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788379721290
Monografia została podzielona na trzy części (Opis, Antologia, Bibliografia zawartości), z których każda może być traktowana jako autonomiczna całość. Pierwsza, dwudzielna część, została poświęcona działalności Kuczalskiej-Rei ...

Cena w prawoo.pl:
73.60 zł
80 zł


Rozumienie świata

SBP
Wydawnictwo: SBP
Wydanie /2018 | Isbn 9788365741059
Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze sobą nawzajem. Publikację kierujemy do wszystkich, którzy już wykorzystują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszukują ...

Cena w prawoo.pl:
64.64 zł
62 zł


Multibibliotekarstwo

Wojciechowska Maja
Wydawnictwo: SBP
Wydanie /2018 | Isbn 9788365741141
Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, w jaki sposób od wieków, gromadzi i pielęgnuje zbiory w ich tradycyjnym wymiarze, z drugiej zaś – nadążając za wieloaspektowymi przeobrażeniami społeczeństwa, stara si ...

Cena w prawoo.pl:
33.75 zł
29 zł


Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia

Rusińska Giertych Halina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788322935934
Monografia jest próbą całościowego, wieloaspektowego ujęcia zagadnień dotyczących dziejów książki polskiej we Lwowie na przełomie XVIII i XIX wieku. Obejmuje refleksją badawczą takie istotne składniki, jak: zewnętrzna postać publ ...

Cena w prawoo.pl:
69.00 zł
75 zł


Manaraga

Sorokin Władimir, Piotrowska Agnieszka Lubomira
Wydawnictwo: Agora
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326827198
ARCYBŁYSKOTLIWA SATYRA NA NASZE PRZEJEDZONE I NIEOCZYTANE CZASY W naszym środowisku mówi się: ten kucharz dobrze czyta. Ja czytam przyzwoicie. A to oznacza, że strony płoną jedna po drugiej, czarują klientów, mięso skwierczy, oczy bły ...

Cena w prawoo.pl:
36.79 zł
39.99 zł


Kultura książki w humanistyce współczesnej

Koredczuk Bożena, Augustyn Kamila
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788322935965
Praca zbiorowa Kultura książki w humanistyce współczesnej składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje najnowsze kierunki badań nad książką i informacją w ujęciu interdyscyplinarnym, przynosi rozprawy poświęcone humanistyce ...

Cena w prawoo.pl:
55.20 zł
60 zł


Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Gzella Grażyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydanie /2018 | Isbn 9788323140450
Do chwili przedłożonego przez Prof. Grażynę Gzellę opiniowanego Słownika brak podobnego opracowania stanowił dostrzegalną lukę w prasoznawczej historiografii tyczącej dziejów pomorskiego czasopiśmiennictwa. Toteż w mojej opinii nie ...

Cena w prawoo.pl:
30.66 zł
28 zł


O zdobnictwie książek dawnych i nowych

Crane Walter, Chłoń Agnieszka i inni
Wydawnictwo: Universitas
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788324234684
Wydana po raz pierwszy w 1896 roku O zdobnictwie książek dawnych i nowych (Of the Decorative Illustration of Books Old and New) Waltera Cranea (1845–1915) to praca, która znakomicie wpisała się w nurt toczonych u schyłku XIX stulecia dys ...

Cena w prawoo.pl:
32.86 zł
32 zł


Abacus od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza

Sojak Sławomir
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydanie /2018 | Isbn 9788323140573
Jest to już trzecia publikacja Wydawnictwa Naukowego UMK z serii Abacus poświęcona zagadnieniom historii rachunkowości. Poprzednie nosiły podtytuły Od źródeł rachunkowości po współczesność (Toruń 2014) oraz Od instruktarzy gospoda ...

Cena w prawoo.pl:
35.33 zł
36 zł