PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1 Wysyłka styczeń 2019 roku

Brak

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2018,
Infor Biznes
Isbn: 9788365887917
Wydanie: 1/2019 Stron: 448


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

Publikacja ta zawiera:
- ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- wybrane rozporządzenia wykonawcze,
- komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych.

Dla przedsiębiorców bardzo ważne są zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zapowiedziano:

- podniesienie limitu amortyzacji do 150 000 zł,
- zmiany zasad rozliczania kosztów samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowadzonego do działalności gospodarczej,
- możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami użytkowanymi przez przedsiębiorcę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy oraz amortyzacji samochodów wykupionych z leasingu.

Zmiany dotyczą również:

- wprowadzenia tzw. exit tax,
- umożliwienia preferencyjnego wspólnego rozliczenia podatku przez małżonków nawet po terminie złożenia deklaracji rocznej,
- wydłużenia czasu umożliwiającego wykorzystanie ulgi mieszkaniowej,
- obniżenia stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,
- wprowadzenia ulgi innovation box dla firm, które opracują nową technologię, nowatorskie urządzenie lub inne rozwiązanie, a następnie będą na tym zarabiać.
- limitów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- wprowadzenia tzw. ulgi termomodernizacyjnej.