Podatek dochodowy od osób prawnych

Adam Mariański, Dariusz Strzelec, Michał Wilk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407789
W komentarzu uwypuklone zostały zagadnienia, które sprawiają najwięcej kłopotów i wątpliwości w praktyce stosowania ustawy, w szczególności: przychody, koszty uzyskania przychodów (w aspekcie pozytywnym - definicja kosztów, jak i neg ...


Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Dmoch Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325524968
Kolejne wydanie Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Tak jak w poprzednim wydaniu, zawarto w nim, oprócz analiz ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

J. Marciniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2008 | Isbn 8325500771
Zakupienie prezentowanego komentarza zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje Ministerstwa Fin ...


Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 Komentarz

Dmoch
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788325547912
Dmoch skierował wyd. 4 do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką.\r\nKomentarz obejmuje analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

Wojciech Dmoch
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788325513825
Podatek dochodowy od osób prawnych Wojciech Dmoch. Komentarz zawiera m.in.: analizę poszczególnych artykułów ustawy, liczne przykłady ilustrujące praktyczne działanie i zastosowanie analizowanych przepisów, interpretacje prawa podatkowe ...


Podatek dochodowy od osób prawnych 2012

Wojciech Dmoch
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788325535674
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 3) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

Michałowska Kinga
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376413730
Książka Podatek dochodowy od osób prawnych 2011 adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii oraz finansów i rachunkowości. Tematyka poruszana w publikacji Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz w dokładny sposób pr ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

Regina Żarejko, Marzanna Kobiela
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788389056672
Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady ...


Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku

Elzbieta Belon, Marzanna Kobiela, Regina Żarejko
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2014 | Isbn
Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

Elżbieta Belon, Marzanna Kobiela, Regina Żarejko
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788389056436
Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady ...