PKPIR 2019

PKPIR 2019

Zapowiedź książki PKPIR 2019

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Isbn: 9788365887931
Wydanie: 1/2019 Stron: 124


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W publikacji omówiono:

- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),
- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),
- zamknięcie księgi.

Na przykładach omówiono nowe przepisy dotyczące m.in.:

- amortyzacji środków trwałych,
- ulgi na złe długi,
- transakcji gotówkowych oraz ich limitowania w kosztach podatkowych.

Książka PKPiR 2019 zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.