Komentarze do planu kont na 2018 rok - Gierusz, Pałka

Komentarze to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Są one w pełni zaktualizowane wg najnowszego stanu prawnego i stanowią cenną pomoc każdego księgowego. Książka Zakładowy plan kont z komentarzem 2018 wydawnictwa Ekspert obejmuje pełny wykaz kont syntetycznych ze szczegółowym omówieniem zasad ich funkcjonowania, wykaz operacji i zdarzeń podlegających ewidencji na poszczególnych kontach.


Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 28/2018 | Isbn 9788389179807
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2018 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego ksi ...

Cena w prawoo.pl:
152.63 zł
220.5 zł

Bestseller

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389179
Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Skła ...

Cena w prawoo.pl:
80.55 zł
170 zł

Bestseller

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Edward Nowak
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788389179791
Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o ra ...

Cena w prawoo.pl:
44.51 zł
57.75 zł

Bestseller

Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 20/2018 | Isbn 9788378043959
Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny ...

Cena w prawoo.pl:
241.49 zł
304.5 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Instrumenty finansowe w spółkach

Grzegorz Magdziarz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326963995
Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem ...

Cena w prawoo.pl:
49.81 zł
69 zł


Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Maria Hass Symotiuk, Bożena Nadolna, Kazimierz Sawicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380928220
Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnyc ...

Cena w prawoo.pl:
71.97 zł
99 zł


Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 27/2017 | Isbn 9788389179784
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego ksi ...

Cena w prawoo.pl:
144.69 zł
210 zł


Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 26/2016 | Isbn 9788389179760
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ze stanem prawnym 02.01.2016 rok stanowi cenną pomoc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy plan kont z komentarzem 2015

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 25/2015 | Isbn
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi

Gierusz Jerzy
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 18/2015 | Isbn 9788378042242
Najważniejsze zmiany wprowadzone do XVIII wydania Komentarza do planu kont Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji ustawy o rachunkowo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł