Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm

Jerzy Roman Feliński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326497131
Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2017 i lata następne. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa plan ...


Zakładowy plan kont z komentarzem 2015

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 25/2015 | Isbn
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według st ...


Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi

Gierusz Jerzy
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 18/2015 | Isbn 9788378042242
Najważniejsze zmiany wprowadzone do XVIII wydania Komentarza do planu kont Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem kategorii jednostek mikro oraz możliwości ...


Zakładowy plan kont 2015

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 25/2019 | Isbn 9788389179746
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według sta ...


Instrumenty finansowe w spółkach

Grzegorz Magdziarz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326963995
Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elemen ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł


Komentarz do planów kont

Jan Charytoniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2012 | Isbn 9788378040705
Komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakła ...


Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041627
W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających spr ...

Cena w prawoo.pl:
207.82 zł
304.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Komentarz do planu kont 2012

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 13/2012 | Isbn 9788378040514
Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych\r\nobowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniaj ...

Wysyłka gratis prawo


Komentarz do planu kont

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788378042013
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 88 ...

Wysyłka gratis prawo


Zakładowy plan kont z komentarzem 2012 Pałka Marian

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 24/2019 | Isbn 9788389179739
Dwudzieste trzecie wydanie planu kont, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w ni ...

Wysyłka gratis prawo