Plan kont z komentarzem Gierusz

Gierusz Jerzy
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 19/2016 | Isbn 9788378042747
Komentarz do planu kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:- omówienie zasad funkcjon ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Instrumenty finansowe w spółkach

Grzegorz Magdziarz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326963995
Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elemen ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł


Komentarz do planów kont

Jan Charytoniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2012 | Isbn 9788378040705
Komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakła ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041627
W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających spr ...

Cena w prawoo.pl:
211.78 zł
304.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Komentarz do planu kont 2012

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 13/2012 | Isbn 9788378040514
Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych\r\nobowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniaj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Komentarz do planu kont

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788378042013
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 88 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy plan kont z komentarzem 2012 Pałka Marian

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 24/2012 | Isbn 9788389179739
Dwudzieste trzecie wydanie planu kont, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w ni ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy Plan Kont

Katarzyna Figurska, Anna Kocoń, Marlena Malczewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325540050
Na rynku istnieje wiele publikacji dotyczących planu kont, a mimo to temat wydaje się niewyczerpany i budzi wiele kontrowersji. Wątpliwości pojawiają się zarówno w dyskusjach osób zaczynających swoją przygodę z rachunkowością, jak i ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wzorcowy plan kont

Gertruda Krystyna Świderska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407192
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w coraz większej liczbie spółek stworzyły konieczność przygotowania nowego, dostosowanego do wprowadzonych zmian wzorcowego planu kont. Niniejsze opracowanie będzie dla tych spółek ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Plan kont dla jednostek budżetowych

Dorota Adamek Hyska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188803
Książka Plan kont dla jednostek budżetowych 2011 stanowi praktyczny przewodnik dotyczący planów kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedsta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł