Wzorcowy plan kont

Gertruda Krystyna Świderska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407192
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w coraz większej liczbie spółek stworzyły konieczność przygotowania nowego, dostosowanego do wprowadzonych zmian wzorcowego planu kont. Niniejsze opracowanie będzie dla tych spółek ...


Plan kont dla jednostek budżetowych

Dorota Adamek Hyska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188803
Książka Plan kont dla jednostek budżetowych 2011 stanowi praktyczny przewodnik dotyczący planów kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedsta ...


Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2009 | Isbn 9788376014333
Intencją niniejszego opracowania jest ułatwienie spółkom prawa handlowego ustalenia ich zakładowych planów kont, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz uwzględniających przepisy kodeksu spółek handlowych - przy możliwie n ...


Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tadeusz Naumiuk, Jerzy Gierusz
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2006 | Isbn 837440034X
Każdy podmiot gospodarczy prowadzi własną rachunkowość w oparciu nie tyle o ustawę o rachunkowości, ile o przygotowaną na jej podstawie dokumentację przyjętych zasad rachunkowości. Dokumentację tę opracowuje i wprowadza do stosowani ...


Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań gospodarczych

Muszyńska Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788392632313
Kolejne wydanie wzorcowego wykazu kont. Nowe, w pełni zaktualizowane i znacznie rozszerzone opracowanie. Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowo ...


Zakładowy plan kont 2011 z komentarzem

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 23/2019 | Isbn 9788389179715
Plan kont jest dwudziestym trzecim wydaniem, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Został ...


Komentarz do planu kont 2013

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 13/2012 | Isbn 9788378040514
Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, bud ...


Zakładowy plan kont z komentarzem 2013 Pałka

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 24/2019 | Isbn 9788389179739
Najnowsze 24 wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 12 ...


Wzorcowy plan kont z komentarzem 2013

Pałka Marian, Jerzy Gierusz
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788374403184
Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wyd ...


Zakładowy plan kont 2014

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 24/2019 | Isbn 9788389179739
Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert ze stanem prawnym na 02.01.2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20 ...