Plan kont dla jednostek budżetowych

Dorota Adamek Hyska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188803
Książka Plan kont dla jednostek budżetowych 2011 stanowi praktyczny przewodnik dotyczący planów kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedsta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788378040378
Komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków uwzględniający nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku. Uaktualnione i rozszerzone wydanie zostało istotnie znowelizowane w związku ze zmianami wprowadzony ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2009 | Isbn 9788376014333
Intencją niniejszego opracowania jest ułatwienie spółkom prawa handlowego ustalenia ich zakładowych planów kont, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz uwzględniających przepisy kodeksu spółek handlowych - przy możliwie n ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tadeusz Naumiuk, Jerzy Gierusz
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2006 | Isbn 837440034X
Każdy podmiot gospodarczy prowadzi własną rachunkowość w oparciu nie tyle o ustawę o rachunkowości, ile o przygotowaną na jej podstawie dokumentację przyjętych zasad rachunkowości. Dokumentację tę opracowuje i wprowadza do stosowani ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań gospodarczych

Muszyńska Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788392632313
Kolejne wydanie wzorcowego wykazu kont. Nowe, w pełni zaktualizowane i znacznie rozszerzone opracowanie. Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy plan kont 2011 z komentarzem

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 23/2013 | Isbn 9788389179715
Plan kont jest dwudziestym trzecim wydaniem, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Został ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Komentarz do planu kont 2013

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 13/2012 | Isbn 9788378040514
Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, bud ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy plan kont z komentarzem 2013 Pałka

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 24/2013 | Isbn 9788389179739
Najnowsze 24 wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 12 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wzorcowy plan kont z komentarzem 2013

Pałka Marian, Jerzy Gierusz
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788374403184
Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wyd ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zakładowy plan kont 2014

Pałka Marian
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 24/2014 | Isbn 9788389179739
Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert ze stanem prawnym na 02.01.2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł