Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Brak

Autor: Tadeusz Naumiuk, Jerzy Gierusz,
INFOR PL S.A.
Isbn: 837440034X
Wydanie: 1/2006 Stron: 415


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Każdy podmiot gospodarczy prowadzi własną rachunkowość w oparciu nie tyle o ustawę o rachunkowości, ile o przygotowaną na jej podstawie dokumentację przyjętych zasad rachunkowości. Dokumentację tę opracowuje i wprowadza do stosowania w formie pisemnej kierownik jednostki gospodarczej. Plan kont z komentarzem stanowi najlepszą pomoc w przygotowaniu takiego opracowania. To przykładowa, praktyczna dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości