Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarze

Komentarze wydawnictwa Wolters przeznaczone dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, urbanistom, geodetom, prawnikom. Najnowsze wydania komentarzów omawiają przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Książki o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

omawiają zmiany m.in. w ustawach Prawo wodne - nowe zasady planowania w gospodarowaniu wodami, o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Księgarnia prawoo.pl poleca

komentarze

wyd. Wolters
Prawo zagospodarowania przestrzeni

Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381600545
Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono:- przepisy z zakresu planowania i zagos ...

Zapowiedź książki Prawo zagospodarowania przestrzeni

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony

Diana Trzcińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247658
Omówienie relacji pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony. W publikacji omówiono złożone relacje ...

Cena w prawoo.pl:
128.09 zł
179 zł


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288941
Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym ...

Cena w prawoo.pl:
209.99 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz, Marek Wierzbowski, Mirosław Wincenciak, Tomasz Filipo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381245678
Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się ...

Cena w prawoo.pl:
178.49 zł
239 zł


Ustawa krajobrazowa rewitalizacyjna i metropolitalna

Maciej Nowak, Zuzanna Tokarzewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586034
Komentarz skierowany do praktyków, omawiająca przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w nim omówienie przepisów: - ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji, - ustawy z 9.10.2015 r. o zwi ...

Cena w prawoo.pl:
142.79 zł
169 zł


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2016 | Isbn 9788325585051
Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące : ...


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz lexis

Plucińska Filipowicz Alicja, Wierzbowski Marek, Kamil Buliński, Arkadiusz Despot M
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380922358
W komentarz autorzy przedstawiają najistotniejsze poglądy doktryny i opinie wynikające z własnych doświadczeń zawodowych, wskazując na możliwości praktycznego wykorzystania przepisów komentowanej ustawy.\r\n Szczegółowej analizie ...


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne przepisy szczególne komentarz

Nowak Maciej
Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788375565553
Książka to jedyny opracowany w ten sposób na rynku zbiór i charakterystyka przepisów szczegółowych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi cenną wskazówkę dla:- przedsiębiorców - w zak ...

Cena w prawoo.pl:
40.80 zł
48 zł


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Buczyński Krzysztof, Dziedzic Bukowska Joanna, Jaworski Jacek, Sosnowski Paweł
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788327803689
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestr ...


Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Nowak Maciej J., Mickiewicz Paweł
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788375561234
Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, ...

Cena w prawoo.pl:
49.11 zł
55 zł