Akcyza Komentarz Zimny Marcin

Adam Bigas, Karolina Donowska, Robert Kubal, Grzegorz Musolf, Adam Siekierski, Andrze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325581145
Komentarz do akcyzy stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Dla wygody Czytelników, w celu ułatwienia szybkiej orientacji w tekście, Kome ...

Cena w prawoo.pl:
298.74 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o podatku akcyzowym Komentarz

Matarewicz Jacek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380922969
Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie problemów występujących w trakcie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W komentarzu przedstawiono liczne przykłady orzeczeń s ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
249 zł


Poprawa efektywności systemu podatkowego

Brzeziński Bogumił, Lasiński Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245739
W ostatnich latach dostrzegalna jest znacząca aktywność prawodawcy w zakresie działań skierowanych na poprawę efektywności systemu podatkowego. W jej rezultacie wprowadzano liczne rozwiązania mające na celu zarówno utrudnienie popełni ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


Akcyza Komentarz 2016

Parulski Szymon
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326481314
Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowan ...


Akcyza w prawie Unii Europejskiej Komentarz

Lasiński Sulecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326444913
Kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejski ...

Cena w prawoo.pl:
178.51 zł
249 zł


Ustawa o podatku akcyzowym Komentarz

Matarewicz Jacek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327806062
Książka to kompleksowy komentarz do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym napisany przez praktyka doradcę podatkowego i adwokata zajmującego się obsługą podmiotów z branży energetycznej, samochodowej, tytoniow ...

Cena w prawoo.pl:
157.00 zł
219 zł


PROCEDURY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM KOMEN

Presnarowicz Sławomir
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376018942
Komentarz kompleksowo omawia zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wskazuje podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku, zasady ustalania kwoty zwrotu podatku akcyzowego, zasady ustalania rocznego limitu zwrotu, Publikację w ...

Cena w prawoo.pl:
39.64 zł
51.45 zł


Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym

Modzelewski Witold
Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788363591038
Niniejsze, czwarte wydanie komentarza o podatku akcyzowym obejmuje wszystkie zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które weszły w życie do dnia 1 stycznia 2015 r. Nie jest to pierwsza publikacja, w której pracownicy ...

Cena w prawoo.pl:
166.62 zł
229 zł


Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych Komentarze Lex

Krok Wojciech, Parulski Szymon
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326438028
Prezentowany komentarz jest kompleksową publikacją, która omawia przepisy dotyczące akcyzy od wyrobów węglowych.\r\nW komentarzu przedstawiono najważniejsze zagadnienia problemowe związane z ewidencjonowaniem węgla, ubytk ...

Cena w prawoo.pl:
99.65 zł
139 zł


Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych

Modzelewski Witold
Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389496386
Książka na temat opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Jest to pierwsza, a więc najbardziej aktualna publikacja na rynku dotycząca tego zagadnienia. Szczegółowo omówiono w niej problematykę tego podatku, uwzględniając ...

Cena w prawoo.pl:
38.64 zł
48 zł