Efektywność majątku trwałego w spółkach

Wojciech Bachor
Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788373784666
Praca ta poświęcona jest jednemu z najważniejszych i najbardziej bieżących problemów z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego, a mianowicie badaniom nad efektywnością komunalnego majątku trwałego. Majątek trwały obok pracy stan ...

Cena w prawoo.pl:
33.35 zł
39 zł


Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony

Trzpioła Katarzyna, Świąder Bogdan, Olech Mariusz
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326948763
Najprościej można wskazać, iż odroczony podatek dochodowy to dziś już znane skutki zdarzeń, które w przyszłości wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W bieżącym numerze przybliżamy zagadnienia z ...

Cena w prawoo.pl:
43.47 zł
49 zł


Podatki dochodowe w praktyce

Janczukowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788378042228
Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą na ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł


Rachunkowość jednostek oświatowych

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326939303
Książka zawiera informacje niezbędne w pracy osób na co dzień zajmujących się sprawami finansowymi w placówkach oświatowych. Czytelnik znajdzie w niej opisane zasady ewidencji operacji typowych dla instytucji objętych przepisami ustawy ...


Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Dmowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432606
Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, bilansowego ...

Cena w prawoo.pl:
121.16 zł
169 zł


Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

Grabarczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326432903
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę nieodpłatnych świadczeń na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Jej największą zaletę stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncep ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


CIT Komentarz Podatki i rachunkowość

Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2014 | Isbn 9788326432446
CIT. Podatki i rachunkowość to wyłączny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnian ...

Cena w prawoo.pl:
178.51 zł
249 zł


Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz

Pogoński Mariusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327806345
Stan prawny na 15 kwietnia 2014 roku Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany poprzez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność również pro ...

Cena w prawoo.pl:
157.00 zł
219 zł


Podatki dochodowe podręcznik dla praktyków Janczukowicz

Krzysztof Janczukowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041696
Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą na ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł


Nowe obowiązki dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Wojciechowska K.
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788374403238
Od 11 maja 2013 r. osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów mają nowe obowiązki. To efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir dostosowującego jego przepisy do zmian wprowadzonych w in ...

Cena w prawoo.pl:
33.64 zł
39 zł