Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku

Brak

Autor: Haski Ksawery,
Wydawnictwo Sigma
Isbn: 9788360829028
Wydanie: 1/2017 Stron: 153


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2017.
W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
- karty podatkowej
- amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- podatku od towarów i usług VAT.

W 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pdof, wprowadzające inną skalę podatkową oraz kwoty wolne od podatku w czterech wariantach, a także sposoby obliczeń zaliczek na poczet podatku. Utrzymano niezmiennie stawki kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Podwyższono również wynagrodzenie minimalne do kwoty 2000 zł.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku