Opodatkowanie Leasing

Dorota Kosacka Łedziewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2005 | Isbn 8388785486
Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z leasingiem, zarówno u korzystającego, jak i finansującego. Oddzielne rozdziały poświęcono podatkowi VAT, podatkowi dochodowemu i rachunkowości. Omówiono również inne często występujące ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu

Tomasz Cicirko, Piotr Russel
Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydanie 1/2008 | Isbn 8373783942
Publikacja ma na celu przybliżenie wachlarza praw i obowiązków dwóch podstawowych stron umowy leasingowej, jaki ukształtował się na polskim rynku usług leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań cywilnoprawnych, podatkowyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Leasing w przediębiorstwie leasing

Jacek Grzywacz, Monika Burżacka Majcher
Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydanie 1/2007 | Isbn 8373783010
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Umowy leasingu Aspekty podatkowo-prawne

Michał Koralewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu
Wydanie 1/2008 | Isbn 8375560978
Książka Umowy leasingu - aspekty podatkowo-prawne stanowi kompendium wiedzy na temat umów leasingu z zakresu prawa cywilnego, podatkowego oraz podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono licznymi przykładami zastosowania poszczególnych i ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kazimiera Winiarska, Ewa Radawiecka, Monika Foremna Pilarska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2008 | Isbn 8374265188
Problematyka amortyzacji i leasingu dotyczy wszystkich firm, niezależnie od rozmiaru działalności i formy rozliczeń podatkowych (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe). Autorki książki - nauczycielki akademickie z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Przewodnik po leasingu w Polsce Deloitte and Touche

Adam S. Martowski, Mariusz Kośmider
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie 1/2004 | Isbn 838859608X
Pozycja jest bogatym źródłem wiedzy na temat leasingu w Polsce i pierwszym całościowym opracowaniem dotyczącym finansowo-księgowych aspektów transakcji leasingowych. Ma ona charakter praktycznego poradnika. Autorzy, wykorzystując własn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kredyt czy leasing? Analiza porównawcza

Marta Wysocka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.
Wydanie 1/2008 | Isbn 8361230328
W książce autorka omawia i porównuje dwa rodzaje instrumentów finansowych dostępnych na rynku: kredyt bankowy oraz leasing. Przede wszystkim wskazuje ich zalety i wady oraz optymalny czas pozyskania srodków finansowych z tych źródeł. Pr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Leasing Prawo Podatki Rachunkowość Przewodnik praktyczny

Zbigniew Huszcz, Iwona Tkaczyk Osińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2008 | Isbn 8374265157
Prezentowana książka to kompleksowe omówienie leasingu zarówno od strony prawnej, podatkowej, jak i rachunkowej. Autorzy, skupiając się przede wszystkim na aspektach praktycznych, wyczerpująco omawiają kolejno wszystkie etapy leasingu - ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Leasing - skutki prawne podatkowe i rachunkowe w 2013 roku

Kowalska, Baran, Kowalski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788376413426
Leasing na 2013 rok to forma finansowania inwestycji. Może być ona szczególnie atrakcyjna w dobie kłopotów z pozyskaniem środków finansowych, a zwłaszcza kredytów bankowych. W wielu bowiem przypadkach leasing jest łatwiejszy do uzyskan ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Leasing - skutki prawne podatkowe i rachunkowe

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788372519979
Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę leasingu i jest skie­rowana do wszystkich osób i firm zainteresowanych tą formą finansowania inwestycji. Omówione zostały następujące zagadnienia: - prawne aspekty leasingu - opodatkowanie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł