Koszty w działalności gospodarczej 2018

Kubacki Ryszard
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/20178 | Isbn 9788380280694
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2018, to pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Koszty w działalności gospodarczej 2018

Podatki 2018 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282154
Planowany termin wydania książki o podatkach na 2018 rok to 31 stycznia 2018W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do pos ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Podatki 2018 Beck

Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych

Małgorzata Sęk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280747
Niniejsza publikacja kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych ...

Cena w prawoo.pl:
135.51 zł
169 zł


Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789433
Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. ...

Cena w prawoo.pl:
28.18 zł
29.9 zł


Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043546
Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk

Litwińczuk Hanna, Karwat Piotr, Wojciech Pietrasiewicz, Karolina Tetłak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381072526
Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, p ...

Cena w prawoo.pl:
172.59 zł
230 zł


Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska, Roman Wiatrowski, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078191
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ...

Cena w prawoo.pl:
151.56 zł
199 zł

Zapowiedź książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077576
W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.20 ...

Cena w prawoo.pl:
111.26 zł
129 zł


Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Aleksandra Nadolska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433375
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku fi ...

Cena w prawoo.pl:
77.42 zł
99 zł


Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Sałdyka Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788380280519
Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.i ...

Cena w prawoo.pl:
58.64 zł
72 zł