Podatki 2017 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 roku

Zbiory przepisów
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788362370922
Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów: 1. Ord ...


Podatki 2017 Legis stan prawny 3 października 2017 roku

Zbiory przepisów
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788362370922
Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów: 1. Ord ...


Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych

Małgorzata Sęk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280747
Niniejsza publikacja kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych dla podatników – w świetle przepisów Unii Europejskiej oraz ...

Cena w prawoo.pl:
144.66 zł
169 zł


Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789433
Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT. Z ...

Cena w prawoo.pl:
28.24 zł
29.9 zł


Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk

Litwińczuk Hanna, Karwat Piotr, Wojciech Pietrasiewicz, Karolina Tetłak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381072526
Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zainteresuje również przedst ...

Cena w prawoo.pl:
167.98 zł
230 zł


Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska, Roman Wiatrowski, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078191
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowa ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł

Zapowiedź książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077576
W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy ...

Cena w prawoo.pl:
103.52 zł
129 zł


Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Aleksandra Nadolska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433375
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku finansowym banku centralnego, ministerstwa finansów, instytucji gwarantowania dep ...

Cena w prawoo.pl:
72.71 zł
99 zł


Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

Hołda Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594763
Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym: odwrotne obciążenie VAT, obrót towarami używanymi, sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia przy tym najnowsze zmian ...


Odwrotne obciążenie w budownictwie

Hudziak Beata, Mucha Magdalena, Beata Hudziak, Magdalena Mucha
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043676
Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążeni ...

Cena w prawoo.pl:
94.15 zł
126 zł