Podatki 2017 ustawy

Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072564
USTAWY: - o podatku dochodowym od osób fizycznych - o podatku dochodowym od osób prawnych - o podatku od towarów i usług - Ordynacja podatkow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podatki 2017 Praktyczny komentarz do zmian

Katarzyna Czajkowska Matosiuk, Świąder Bogdan, Krywan Tomasz, Kuciński Rafał
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326961434
W 2017 roku zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe. Wprowadzono nowe nieznane dotąd instytucje podatkowe, jak w Ordynacji podatkowej: \"utrwalona praktyka interp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podatki 2017 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 roku

Zbiory przepisów
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788362370922
Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podatki 2017 Legis stan prawny 3 października 2017 roku

Zbiory przepisów
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788362370922
Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Rozliczenie podatkowe za 2016 rok

Liżewski Sławomir
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326954870
Płatnik ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy albo kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego, jeśli nie ma zastosowania wyłączenie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


PIT-y 2016 poradnik gazety prawnej

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788374406126
Publikacja składa się z instrukcji prawidłowego sporządzania PIT-ów oraz rozwiązań problemów jakie spotykają podatników przy rozliczeniach rocznych. Szczeg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2016 roku

Czesław Sławski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788364264122
Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2016 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne: 1. Podatki i inne na ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku

Czesław Sławski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788364264191
Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2017 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne: 1. Podatki i inne na ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym

Mikołaj Turzyński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376019970
Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bila ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Leasing 2013

Dorota Kosacka Łędzewicz, Bogdan Olszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361792475
Oddzielne rozdziały poświęcono podatkowi VAT, podatkowi dochodowemu i rachunkowości. Omówiono również inne często występujące problemy, niektóre elementy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł