Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 roku

Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 roku

Brak

Autor: Podatki 2018,
Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788365467317
Wydanie: 1/2019 Stron: 528


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:
- 1. Ordynacja podatkowa
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019
- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy
- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
- 5. VAT
- 6. Akcyza
- 7. Rachunkowość
- 8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
- 9. Administracja skarbowa
- 10. Swoboda działalności gospodarczej

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.
Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona