Podatki 2019 Beck książka ze zmianami w 2019 roku

Podatki 2019 Beck książka ze zmianami w 2019 roku Stan prawny 7 stycznia 2019 roku

Brak

Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Podatki 2019,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582438
Wydanie: 1/2019 Stron: 900


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
- Ordynację podatkową 2019,
- ustawę o kontroli skarbowej,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatkach lokalnych na 2019 rok,
- ustawę o podatku tonażowym,
- ustawę o doradztwie podatkowym
- ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
- oraz rozporządzenia wykonawcze.