Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

Brak

Autor: Szczypa Piotr,
CeDeWu
Isbn: 9788375567977
Wydanie: 1/2016 Stron: 496


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ordynacja podatkowa 2019, Ustawa o rachunkowości 2019,Wysyłka

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie:
- rozróżnianie przepisów prawa i standardów wpływających na system rachunkowości w Polsce;

- interpretowanie terminologii księgowej;

- rozróżnianie i klasyfikowanie składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek gospodarczych;

- rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów, kosztów i pojęć bliskoznacznych;

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

- określenie wpływu operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat;

- ustalanie wyniku finansowego;

- przeprowadzanie wyceny w systemie rachunkowości, w tym naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ustalanie kosztów podróży służbowych itd.;

- sporządzanie sprawozdania finansowego;

- rozróżnianie i klasyfikowanie podatków oraz parapodatków.