Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

 

69 zł 54.99 Bestseller

Autor: Jędrasik Jankowska Inetta, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381243469
Wydanie: 9/2018 Stron: 532


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności do pracy oraz utraty żywiciela, a także ich ochronę przy kwalifikacji prawnej: "z ogólnego stanu zdrowia", "z wypadku przy pracy" oraz "z wypadku w drodze do pracy i z pracy".
W zakresie ryzyka emerytalnego zostały omówione zasady:

- podziału i gromadzenia składki emerytalnej,
- nabycia prawa do emerytury z repartycyjnej i kapitałowej części składki emerytalnej,
- ustalania wysokości pobieranej emerytury.
Dopełnieniem tych rozważań są autorskie schematy ułatwiające przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zaprezentowanej problematyki.

Podręcznik Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego jest przeznaczony nie tylko dla studentów wydziałów prawa, lecz także stanowi cenną pomoc dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, którym umożliwi uaktualnienie wiedzy w tej trudnej i ciągle zmieniającej się dziedzinie prawa.