Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Zapowiedź książki Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Autor: Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325599140
Wydanie: 1/2018 Stron: 400


Inne działy: Kodeks cywilny 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Kodeks karny skarbowy 2018, Kodeks spółek handlowych 2018,Wysyłka

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

Komentarz porusza m.in. następujące kwestie:

pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo;
stosunki między rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem;
przysposobienie;
obowiązek alimentacyjny.
Każdy artykuł zaopatrzony został wyczerpującym komentarzem, a ponadto do każdego z nich przedstawiono orzecznictwo wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania przepisów w praktyce. W komentarzu wyróżniono również informacje istotne z punktu widzenia praktyka, które oznaczone zostały jako „Ważne dla praktyki”.

Walorem prezentowanej publikacji jest także szczegółowa analiza przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które odnoszą się do komentowanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Komentarz skierowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy a także kuratorów. Może być ona również pomocna dla studentów oraz osób niebędących prawnikami, które na co dzień borykają się z problemami prawnymi związanymi z pokrewieństwem i powinowactwem.