Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych

W książkach szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, opierając się o przepisy funkcjonujące od stycznia 2018 roku. Książki o

polityce rachunkowości

na 2018 rok zawierają również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. W dziale znajdziesz książki z gotowymi

wzorcami zarządzeń wewnętrznych

– opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Anna Zysnarska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788378043904
Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad ...

Cena w prawoo.pl:
141.23 zł
199.5 zł


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788378046233
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (po ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
178.5 zł


Polityka rachunkowości 2018

Mieczysława Cellary, Finanse publiczne w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281010
Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunko ...

Cena w prawoo.pl:
121.97 zł
149 zł


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043621
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (pol ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
178.5 zł


Polityka rachunkowości najczęstsze błędy

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2017 | Isbn 9788365887832
Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? ...

Cena w prawoo.pl:
56.41 zł
63 zł


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Zysnarska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788378042846
Publikacja przygotowana według stanu prawnego na styczeń 2016 roku uwzględnia nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżet ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem

Elżbieta Gaździki, Ewa Ostapowicz, Barbara Jarosz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960468
Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szc ...

Cena w prawoo.pl:
110.10 zł
147 zł


Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Trzpioła Katarzyna
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960475
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji po ...

Cena w prawoo.pl:
73.38 zł
99 zł


Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem

Trzpioła Katarzyna
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326962448
Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach ustawy o rachunkowości. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Znajdziesz je w tej książce.Za ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Gaździki Ilżbieta, Ostapowicz Ewa, Jarosz Barbara
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969249
Polityka rachunkowości na 2018 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunk ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
147 zł