Komentarze do polityki rachunkowości w firmie, jednostkach budżetowych na 2019 rok z planem kont

W książkach i komentarzach szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, firm opierając się o przepisy funkcjonujące od stycznia 2019 roku.
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Anna Zysnarska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 10/2019 | Isbn 9788378046783
Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i pr ...

Cena w prawoo.pl:
151.93 zł
199.5 zł


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788378046233
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (po ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
178.5 zł


Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz, Barbara Jarosz, Halina Skiba
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326979262
Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunk ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
149 zł


Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz, Barbara Jarosz, Halina Skiba
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326979262
Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunk ...

Cena w prawoo.pl:
133.74 zł
147 zł


Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326979491
Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając prz ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
149 zł


Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326979491
Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając prz ...

Cena w prawoo.pl:
133.74 zł
147 zł


Polityka rachunkowości 2018

Mieczysława Cellary, Finanse publiczne w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281010
Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunko ...


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043621
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (pol ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
178.5 zł


Polityka rachunkowości najczęstsze błędy

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2017 | Isbn 9788365887832
Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? ...

Cena w prawoo.pl:
55.89 zł
63 zł


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Zysnarska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788378042846
Publikacja przygotowana według stanu prawnego na styczeń 2016 roku uwzględnia nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżet ...