Polska w przededniu Brexitu

Polska w przededniu Brexitu

Zapowiedź książki Polska w przededniu Brexitu

Autor: Monografie Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287913
Wydanie: 1/2018 Stron: 500


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Przygotowana monografia wpisuje się w jeden z głównych nurtów badawczych realizowanych w lubelskim środowisku naukowym. Stanowi zatem kontynuację dotychczasowych badań, ale i próbę szerszego spojrzenia na problematykę opodatkowania działalności rolniczej w ramach nowych warunków jakie zaistniały w Polsce w związku z dokonaną transformacją i akcesją do Unii Europejskiej. Obszerny zakres merytoryczny podjętego projektu wymusił konkretyzację ram poszczególnych obszarów badawczych