Pomoc społeczna - komentarze wzory pism, wzory decyzji z komentarzem

W książkach i komentarzach odnajdziesz wzory pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej


Pomoc społeczna

Magdalena Kasprzak, Joanna Nowicka
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381374569
Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki s ...

Cena w prawoo.pl:
190.79 zł
199 zł


Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce, Piotr Mrozek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883681285841
Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

Magdalena Szochner Siemińska, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280563
Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w za ...

Cena w prawoo.pl:
117.87 zł
139 zł


Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Jamroży Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043492
Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na pod ...

Cena w prawoo.pl:
148.39 zł
199.5 zł


Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

Iwona Sierpowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381078122
W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, ...

Cena w prawoo.pl:
147.66 zł
199 zł


Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Anna Brzezińska, Sebastian Gajewski, Andrzela Gawrońska Baran, Beata Jakacka, Kamil
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595227
Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

Renata Babińska Gorecka, Monika Lewandowicz Machnikowska, Stanisław Nitecki, Anna N
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326486449
W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumen ...

Cena w prawoo.pl:
180.20 zł
229 zł


Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017

Brzezińska Anna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594893
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1860), a w wraz z nią na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej spadają nowe obowiązki związane ...

Cena w prawoo.pl:
90.10 zł
119 zł


Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Żanetta Gawarkiewicz, Magdalena Januszewska, Barbara Matysik, Bożena Tyra
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326487132
Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady na ...

Cena w prawoo.pl:
51.69 zł
69 zł


Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

Tomasz Krajewski, Sektor publiczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585945
Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo Aż 85 zagadnień z pakietem przydatnych komentarzy tematycznych do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej! ...