Zatrudnienie pracowników socjalnych i innych pracowników pomocy społecznej


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326479687
W praktyczny sposób omówiono tematykę związaną z zatrudnieniem pracowników w ośrodkach pomocy społecznej, w szczególności pracowników socjalnych. Zaletą opracowania jest przekrojowe ujęcie tematu obejmujące przedstawienie wybranych ...

Cena w prawoo.pl:
49.93 zł
69 zł


Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej

Sierpowska, Mazurkiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433733
W poradniku w praktyczny i wyczerpujący sposób ujęto normy nabywania także ustalania i wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków osobom, jakie utraciły to prawo z dniem 1 lipca ubiegłego roku wskutek wygaśni ...

Cena w prawoo.pl:
37.75 zł
49 zł


JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Pawka Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325564902
W niniejszej publikacji książkowej wytłumaczono szereg zagadnień zgrupowanych z jednostkami pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie w pod krańcowość 2013 r. i w 2014 r., tj.: przemiany w sprawozdawczości z ope ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Zaradnik terapeutyczny Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Brzezińska Małgorzata, Graczkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie /2012 | Isbn 9788376416809
Zaradnik terapeutyczny. Jak wykonywać pracę z seniorami w domu pomocy społecznej został napisany, tak aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, jakie mogą wyjść w pracy terapeuty oraz, gdy te wcześniej się pojawią, pomóc je rozwiązyw ...

Cena w prawoo.pl:
33.81 zł
42 zł


Domy pomocy społecznej

Jacek Anna, Sarnacka Emilia, Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2014 | Isbn 9788379304066
Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek. Książkę wzbog ...

Cena w prawoo.pl:
42.51 zł
45 zł


Pomoc społeczna wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

Kołaczkowski, Ratajczak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326445118
Książka stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważ ...

Cena w prawoo.pl:
49.93 zł
69 zł


Kontrola w jednostkach pomocy społecznej

Łyszczarz Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557546
W pierwszej części książki opisano najważniejsze kontrole zewnętrzne, jakie są przeprowadzane w jednostkach pomocy społecznej. Są to kontrola wojewody, RIO, NIK, GIODO, PIP, kontrola gminy i powiatu oraz nadzór sanepid ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Woźniczko K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553319
Kompendium wiedzy z zakresu specyfiki prawa pracy w jednostkach pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej. Książka skierowana jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społeczne ...


Ustawa o pomocy społecznej Komentarz LexisNexis

Maciejko, Zaborniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788378069034
Walorem komentarza z 2013 roku są wzory dokumentów niezbędnych do pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Komentarz adresowany do pracowników urzędów administracji publicznej obsługujących organy pomocy ...

Cena w prawoo.pl:
128.33 zł
179 zł


Pomoc społeczna Sierpowska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442148
Książka wyd. Wolters i Sierpowskiej opisuje prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej \r\nKsiążka przeznaczone dla pracowników socjalnych ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł