JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Pawka Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325564902
W niniejszej publikacji przybliżono szereg zadań powiązanych z jednostkami pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie w pod skrajność 2 ...

Cena w prawoo.pl:
107.40 zł
149 zł


Zaradnik terapeutyczny Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Brzezińska Małgorzata, Graczkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie /2012 | Isbn 9788376416809
Zaradnik terapeutyczny. Jak wykonywać pracę z seniorami w domu pomocy społecznej został napisany, by zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą ujrzeć ...

Cena w prawoo.pl:
36.75 zł
42 zł


Domy pomocy społecznej

Jacek Anna, Sarnacka Emilia, Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2014 | Isbn 9788379304066
Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie poja ...

Cena w prawoo.pl:
37.48 zł
45 zł


Pomoc społeczna wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

Kołaczkowski, Ratajczak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326445118
Książka stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako z ...

Cena w prawoo.pl:
49.00 zł
69 zł


Kontrola w jednostkach pomocy społecznej

Łyszczarz Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557546
W pierwszej części książki opisano najważniejsze kontrole zewnętrzne, jakie są przeprowadzane w jednostkach pomocy społecznej. Są to kontro ...

Cena w prawoo.pl:
95.72 zł
129 zł


Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Woźniczko K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553319
Kompendium wiedzy z zakresu specyfiki prawa pracy w jednostkach pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej. Książka skierowana jest do osób zajmują ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o pomocy społecznej Komentarz LexisNexis

Maciejko, Zaborniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788378069034
Walorem komentarza z 2013 roku są wzory dokumentów niezbędnych do pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Komentarz adresowany d ...

Cena w prawoo.pl:
127.13 zł
179 zł


Pomoc społeczna Sierpowska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442148
Książka wyd. Wolters i Sierpowskiej opisuje prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy ...

Cena w prawoo.pl:
41.90 zł
59 zł

Bestseller

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Nitecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788393343188
Nitecki w komentarzu z 2013 roku poddaje analizie instytucje pomocy społecznej w ujęciu materialnym i proceduralnym. Omawia zasady ogólne pomocy ...

Cena w prawoo.pl:
160.71 zł
199 zł


Prawo pomocy społecznej Sierpowska

Iwona Sierpowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788326415081
Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy ...

Cena w prawoo.pl:
34.80 zł
49 zł