JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Pawka Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325564902
W niniejszej książce wytłumaczono szereg zagadnień związanych z jednostkami pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie w pod skrajność 2013 r. i w 2014 r., tj.: przemiany w sprawozdawczości z operacji finansowych ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Zaradnik terapeutyczny Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Brzezińska Małgorzata, Graczkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie /2012 | Isbn 9788376416809
Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te wprzódy się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Pre ...

Cena w prawoo.pl:
36.75 zł
42 zł


Domy pomocy społecznej

Jacek Anna, Sarnacka Emilia, Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2014 | Isbn 9788379304066
Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek. Książkę wzbog ...

Cena w prawoo.pl:
40.29 zł
45 zł


Pomoc społeczna wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

Kołaczkowski, Ratajczak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326445118
Książka stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważ ...

Cena w prawoo.pl:
50.39 zł
69 zł


Kontrola w jednostkach pomocy społecznej

Łyszczarz Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557546
W pierwszej części książki opisano najważniejsze kontrole zewnętrzne, jakie są przeprowadzane w jednostkach pomocy społecznej. Są to kontrola wojewody, RIO, NIK, GIODO, PIP, kontrola gminy i powiatu oraz nadzór sanepid ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Woźniczko K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553319
Kompendium wiedzy z zakresu specyfiki prawa pracy w jednostkach pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej. Książka skierowana jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społeczne ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o pomocy społecznej Komentarz LexisNexis

Maciejko, Zaborniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788378069034
Walorem komentarza z 2013 roku są wzory dokumentów niezbędnych do pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Komentarz adresowany do pracowników urzędów administracji publicznej obsługujących organy pomocy ...

Cena w prawoo.pl:
128.33 zł
179 zł


Pomoc społeczna Sierpowska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442148
Książka wyd. Wolters i Sierpowskiej opisuje prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej \r\nKsiążka przeznaczone dla pracowników socjalnych ...

Cena w prawoo.pl:
43.09 zł
59 zł


Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Nitecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788393343188
Nitecki w komentarzu z 2013 roku poddaje analizie instytucje pomocy społecznej w ujęciu materialnym i proceduralnym. Omawia zasady ogólne pomocy społecznej, zadania organów administracji publicznej oraz dokonuje charakterys ...

Cena w prawoo.pl:
162.22 zł
199 zł


Prawo pomocy społecznej Sierpowska

Iwona Sierpowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788326415081
Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy oraz system świadczeń i tryb postępowania w udzielaniu pomocy. W czwartym wy ...

Cena w prawoo.pl:
35.78 zł
49 zł