Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Nitecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788393343188
Nitecki w komentarzu z 2013 roku poddaje analizie instytucje pomocy społecznej w ujęciu materialnym i proceduralnym. Omawia zasady ogólne pomocy społecznej, zadania organów administracji publicznej oraz dokonuje charakterys ...

Cena w prawoo.pl:
162.22 zł
199 zł


Prawo pomocy społecznej Sierpowska

Iwona Sierpowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788326415081
Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy oraz system świadczeń i tryb postępowania w udzielaniu pomocy. W czwartym wy ...

Cena w prawoo.pl:
37.75 zł
49 zł


Pomoc społeczna Procedury i tryb przyznawania świadczeń

Stanisław Nitecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788393343140
To trzecie wydanie popularnej publikacji poświęconej zagadnieniom procedur przyznawania świadczeń socjalnych. Książka przedstawia procedury przyznawania świadczeń w ramach pomocy społecznej. Jest swoistym przewodnikiem po procesie wydaw ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość gospodarka finansowa sprawozdwaczość kontrola zarządcza

Piotr Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325535209
Książka „Jednostki pomocy społecznej”. Rachunkowość, gospodarka finansowa, podatki, kontrola zarządcza, projekty systemowe” wyjaśnia całość problemów, które pojawiają się w jednostkach pomocy społecznej. Z pewnością najwa ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej

Małgorzata Gąsiorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788393178155
Publikacja omawia najczęściej pojawiające się problemy przy wypełnianiu kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ustalenia dokonane podczas sporządzania wywiadu mają bezpośredni wpływ na przyznawanie świadczeń. Prawidłowe ...


Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325521882
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie s ...


Pomoc społeczna Przepisy z wprowadzeniem

Iwona Sierpowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788326416552
Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej. Poza ustawą o pomocy społecznej w zbiorze zostały umieszczone akty wykonawcze odnoszące się do zadań, świadczeń ...

Cena w prawoo.pl:
30.05 zł
39 zł


Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Maciejko Wojciech
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376206936
Książka Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem, które zawiera wzorcowe uzasadnienia rozstrzygnięć, bazujące na konkretnych stanach prawnych i faktycznych oraz ...

Cena w prawoo.pl:
49.93 zł
69 zł


Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Brzezińska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325587833
Książka wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w praktyce organów administracji w związku z przyznawaniem świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej. W publikacji znajduje się, m.in.: - Ponad 60 wzorów dokument ...


Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach

Marcin Chrapek, Anna Łukasiewicz, Katarzyna Słoma, Małgorzata Szrajda
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788361599838
Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w interpretacji przepisów o pomocy społecznej i podpowiada specjalistom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jak dobrze stosować te przepisy. A ...