Ustawa o pomocy społecznej

W Maciejko, P Zaborniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2011 | Isbn 9788376203119
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej materialno-prawnych oraz z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. W publikacji omówiono również kw ...

Cena w prawoo.pl:
121.16 zł
169 zł


Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2010 | Isbn 9788325516918
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie si ...


Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej

Karolina Stopka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376410432
Praca jest studium prawnym poświęconym znaczeniu zasady subsydiarności w interpretacji i stosowaniu prawa pomocy społecznej. Zagadnienie to dotyczy wpływu zasady ogólnej na proces administracyjny oraz sądowe stosowanie przepisów ustawy o ...

Cena w prawoo.pl:
38.64 zł
48 zł


Ustawa o pomocy społecznej

Iwona Sierpowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2009 | Isbn 9788376018331
Stan prawny na 1.09.2009 r. W komentarzu Autorka wyjaśnia istotę i cele pomocy społecznej, analizuje kompetencje i zadania organów administracji publicznej oraz działalność organizacji społecznych w powyższym zakresie, a także wskazuje ...

Cena w prawoo.pl:
89.61 zł
125 zł


Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 2012 Twoje Prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325541750
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie s ...


Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 2013 Twoje Prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2013 | Isbn 9788325547240
Stan prawny 07.02.2013 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bar ...


POMOC SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA RODZINNE WYD9 STPR02/2013

FLISEK A.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2013 | Isbn 9788325547240
...


POMOC SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA RODZINNE WYD7 STPR02/2012

0 FLISEK A.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2012 | Isbn 9788325536633
...


POMOC SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA RODZINNE WYD8 STPR07/2012

FLISEK A.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2012 | Isbn 9788325541750
...


Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 2014 Twoje Prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2014 | Isbn 9788325560133
Stan prawny 01.01.2014 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bar ...