Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne Twoje Prawo

Brak

Autor: Flisek Aneta,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325521882
Wydanie: 6/2011 Stron: 352


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Pomoc społeczna, Wzory pism procesowych,Wysyłka

Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną prawa.