Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach

Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach Wybrane zagadnienia

Brak

Autor: Marcin Chrapek, Anna Łukasiewicz, Katarzyna Słoma, Małgorzata Szrajda,
INFOR PL S.A.
Isbn: 9788361599838
Wydanie: 1/2010 Stron: 280


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Pomoc społeczna, Wzory pism procesowych,Wysyłka

Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w interpretacji przepisów o pomocy społecznej i podpowiada specjalistom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jak dobrze stosować te przepisy. Autorzy nawiązują także do innych przepisów, w tym ustawy o ochronie danych osobowych i ustaw kodeksowych, aby w sposób pełny scharakteryzować każde zagadnienie i udzielić jego czytelnikom szczegółowych wyjaśnień. Opracowanie uwzględnia ostatnią nowelizację ustawy o pomocy społecznej - ustawę z 12 lutego 2010 rok o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. W jedynej tego typu na rynku publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania np.:
W jaki sposób postąpić w sytuacji, gdy o zasiłek stały ubiega się każdy z małżonków?
Czy prawo do zasiłku stałego przechodzi na spadkobierców?
W jaki sposóbi jest tryb przyznawania i wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego?
Na jak długo wydaje się decyzję administracyjną o przyznaniu wynagrodzenia opiekunowi?
Która gmina jest właściwa do wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd?
W jaki sposób postąpić w przypadku odmowy podpisania rodzinnego wywiadu środowiskowego?
Czy można wydać decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej na czas określony?