Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zagadnienia administracyjnoprawne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zagadnienia administracyjnoprawne

 

99 zł 76.23

Autor: Agnieszka Piskorz Ryń,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246460
Wydanie: 1/2018 Stron: 432


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Ochrona danych osobowych, Prawo o dostępie do informacji Prawo prasowe,Wysyłka

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje legalne zawarte w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. oraz w polskiej ustawie z 25.02.2016 r. regulującej omawianą problematykę. Podejmowane w rozprawie zagadnienia mają na celu opisanie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako prawa hybrydowego, realizującego cele ekonomiczne i pozaekonomiczne, łączącego elementy administracyjnej i cywilnej metody regulacji.
W monografii przybliżono problematykę ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, tj.:

- pojęcia, zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w tym m.in. równego traktowania, bezwarunkowości, dostępności dokumentów, bezpłatności oraz przejrzystości;
- relacji między użytkownikami a podmiotami zobowiązanymi w prawie do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Książka przeznaczona jest dla sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach związanych z dostępem do informacji publicznej, adwokatów, radców prawnych. Może być przydatna również pracownikom administracji publicznej jako narzędzie służące rozwiązywaniu skomplikowanych problemów powstających w związku ze stosowaniem ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w praktyce działania administracji.