Postępowanie sądowoadministracyjne i administracyjne książki

W książkach omówiono koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Podręczniki z

postępowania administracyjnego

omawiają wszystkie etapy postępowania administracyjnego i najnowsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Nowa książka zarys wykładu do

postępowania sądowoadministracyjnego

omawia zagadnienia poruszane na studiach administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej. Omawia zagadnienia skargi, sądowej kontroli, postępowań, orzeczeń, środków zaskarżenia, postępowania administracyjnego i sądowadministracyjnego
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan Olszanowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381078139
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji post ...

Cena w prawoo.pl:
55.91 zł
69 zł


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski, Barbara Adamiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 16/2018 | Isbn 9788381247368
W publikacji zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Roman Hauser, Wierzbowski Marek
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325595593
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. ...

Cena w prawoo.pl:
253.48 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś, Hanna Knysiak Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381075879
Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwią ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski, Paweł Majczak, Łukasz Kroplewski, Biblioteka Administracja P
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611703
Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowe ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Hanna Knysiak Sudyka, Anna Golęba, Kamil Klonowski, Jakub Grzegorz Firlus
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246408
Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjn ...

Cena w prawoo.pl:
45.12 zł
59 zł


Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2017 | Isbn 9788325596347
W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówie ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Wzory aktów administracyjnych

Maciej Dejak, Wzory pism
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246385
Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Publikacja została napisana z perspektywy osoby prowadzącej postępowanie administracy ...

Cena w prawoo.pl:
130.24 zł
179 zł


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Borkowski Janusz, Adamiak Barbara
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 15/2017 | Isbn 9788381077040
W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 15 ...

Cena w prawoo.pl:
60.17 zł
79 zł


Postępowanie administracyjne Federczyk

Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak, Wojciech Federczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788325595128
Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświ ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
59 zł