Postępowanie sądowoadministracyjne i administracyjne książki

W książkach omówiono koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Podręczniki z

postępowania administracyjnego

omawiają wszystkie etapy postępowania administracyjnego i najnowsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Nowa książka zarys wykładu do

postępowania sądowoadministracyjnego

omawia zagadnienia poruszane na studiach administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej. Omawia zagadnienia skargi, sądowej kontroli, postępowań, orzeczeń, środków zaskarżenia, postępowania administracyjnego i sądowadministracyjnego
Postępowanie administracyjne Federczyk

Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak, Wojciech Federczyk, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788325595128
Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświ ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski, Barbara Adamiak, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 16/2018 | Isbn 9788381247368
W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczn ...

Cena w prawoo.pl:
61.55 zł
79 zł


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Roman Hauser, Wierzbowski Marek, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325595593
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. ...

Cena w prawoo.pl:
282.47 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Postępowanie administracyjne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381580106
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski, Paweł Majczak, Łukasz Kroplewski, Biblioteka Administracja P
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611703
Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowe ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan Olszanowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381078139
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji post ...

Cena w prawoo.pl:
53.99 zł
69 zł


Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2017 | Isbn 9788325596347
W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówie ...

Cena w prawoo.pl:
74.51 zł
99 zł


Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś, Hanna Knysiak Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś, Podręcznik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788381075879
Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwią ...

Cena w prawoo.pl:
52.91 zł
69 zł


Postępowanie administracyjne

Tadeusz Woś, Anna Golęba, Marcin Kamiński, Hanna Knysiak Sudyka, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381075886
Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych ...

Cena w prawoo.pl:
59.72 zł
79 zł


Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

Kędziora Robert, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325599270
W podręczniku z ogólnego postępowania administracyjnego omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dot ...

Cena w prawoo.pl:
51.83 zł
69 zł