Postępowanie cywilne - apelacja, zarys, komentarz, wzory pism procesowych

Dział zawiera książki z postępowania cywilnego dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego. Księgarnia prawoo.pl poleca książkę Apelacja w postępowaniu cywilnym Pani

Manowskiej

przygotowana z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.
Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym

Agnieszka Skorupka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249485
Celem książki jest scharakteryzowanie i zdefiniowanie dowodu sprzecznego z prawem, a także zakreślenie granic jego dopuszczalności w sądowym postępowaniu cywilnym. ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
139 zł


Postępowanie cywilne seria akademicka

Jerzy Jodłowski, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk Jodłowska, Zbigniew Resich, Karol We
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788380924871
Podręcznik z postępowania cywilnego przeznaczony dla studentów prawa, a także innych kierunków - m.in. słuchaczy szkół biznesu i zarządzania, którzy dopiero zaczynają zgłębiać ten przedmiot. Będzie pomocny również aplikantom, a ...

Cena w prawoo.pl:
62.71 zł
79 zł


Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Witold Broniewicz, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 12/2016 | Isbn 9788380921382
Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przep ...

Cena w prawoo.pl:
62.71 zł
79 zł


Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Manowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788380924420
Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych. W kazusach ...

Cena w prawoo.pl:
69.43 zł
89 zł


Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego

Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591335
Praktyczny komentarz zawierający kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących orzekania o kosztach postępowania cywilnego na podstawie przepisów: ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285612
Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Agnieszka Góra Błaszczykowska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285551
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karecka, Aleksandra Klich, T
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289665
Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788325597214
Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne,\r\nz uwzględnieniem zmian, orzecznictw ...

Cena w prawoo.pl:
60.37 zł
75 zł


Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

Manowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381240567
W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
139 zł