Postępowanie cywilne - apelacja, zarys, komentarz, wzory pism procesowych

Dział zawiera książki z postępowania cywilnego dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego. Księgarnia prawoo.pl poleca książkę Apelacja w postępowaniu cywilnym Pani

Manowskiej

przygotowana z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.
Postępowanie cywilne Zieliński Kompendium Skrypty Becka

Zieliński Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788325565176
Książka obejmuje zmiany legislacyjne, dokonane od chwili ukazania się poprzedniego wydania. Nieustanne zmiany Kodeksu nie sprzyjają stabilności prawa procesowego cywilnego. Ponadto, zmiany te coraz bardziej formalizują polski proces cywiln ...

Cena w prawoo.pl:
52.65 zł
69 zł


Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym

Agnieszka Skorupka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249485
Celem książki jest scharakteryzowanie i zdefiniowanie dowodu sprzecznego z prawem, a także zakreślenie granic jego dopuszczalności w sądowym postępowaniu cywilnym. ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
139 zł


Postępowanie cywilne seria akademicka

Jerzy Jodłowski, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk Jodłowska, Zbigniew Resich, Karol We
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788380924871
Podręcznik z postępowania cywilnego przeznaczony dla studentów prawa, a także innych kierunków - m.in. słuchaczy szkół biznesu i zarządzania, którzy dopiero zaczynają zgłębiać ten przedmiot. Będzie pomocny również aplikantom, a ...

Cena w prawoo.pl:
61.03 zł
79 zł


Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Witold Broniewicz, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 12/2016 | Isbn 9788380921382
Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przep ...

Cena w prawoo.pl:
61.03 zł
79 zł


Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Manowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788380924420
Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych. W kazusach ...

Cena w prawoo.pl:
67.57 zł
89 zł


Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego

Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591335
Praktyczny komentarz zawierający kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących orzekania o kosztach postępowania cywilnego na podstawie przepisów: ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285612
Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Agnieszka Góra Błaszczykowska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285551
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karecka, Aleksandra Klich, T
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289665
Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

Manowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381240567
W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
139 zł