Postępowanie cywilne - apelacja, komentarz, wzory pism procesowych

Dział dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego. Księgarnia prawoo.pl poleca książkę Apelacja w postępowaniu cywilnym Pani Manowskiej przygotowana z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.


Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

Manowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381240567
W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na ...

Cena w prawoo.pl:
109.24 zł
139 zł


Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629
Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu c ...

Cena w prawoo.pl:
128.75 zł
159 zł


Postępowanie cywilne Knoppek

Knoppek Krzysztof
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326492808
Podręcznik do przedmiotu postępowanie cywilne wykładanego na magisterskich studiach prawniczych obejmuje cały materiał potrzebny studentowi do zdania egzaminu - także na ocenę bardzo dobrą. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione ...

Cena w prawoo.pl:
47.49 zł
59 zł


Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Broniewicz Witold, Kunicki Ireneusz, Marciniak Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 12/2016 | Isbn 9788380921382
Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przep ...

Cena w prawoo.pl:
62.10 zł
79 zł


Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Agnieszka Góra Błaszczykowska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285551
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629
Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, kt ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Postępowanie cywilne Gil

Gil Izabela
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325572761
Niniejsza publikacja uwzględnia zmiany przepisów, które nastąpiły po ukazaniu się podręcznika z postępowania cywilnego. Opracowanie stanowi przedstawienie w formie pytań i odpowiedzi podstawowych\r\ninstytucji w ramach po ...

Cena w prawoo.pl:
52.33 zł
65 zł


Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej

Frąckowiak Adamska Agnieszka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078450
Książka przedstawia uporządkowaną i przystępną analizę unijnych aktów regulujących współpracę sądów w sprawach cywilnych. Przeanalizowano w niej 13 rozporządzeń unijnych zawierających klauzulę uznawania orzeczeń w sprawach cyw ...

Cena w prawoo.pl:
165.66 zł
199 zł


Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, Mariusz Nawrocki, K
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590345
Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł


Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym

Łukasz Błaszczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 978-83-65611-36-9
Zrzeczenie się roszczenia i jego charakter prawny budzą wiele wątpliwości wśród stron procesu cywilnego, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i pełnomocników procesowych. Chociaż zrzeczenie się roszczenia może wystąpić przy każ ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł