Postępowanie cywilne - apelacja, komentarz, wzory pism procesowych

Dział dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego. Księgarnia prawoo.pl poleca książkę Apelacja w postępowaniu cywilnym Pani Manowskiej przygotowana z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.


Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

Manowska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381240567
W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji up ...

Cena w prawoo.pl:
100.69 zł
139 zł

Bestseller

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629
Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w post ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Góra Błaszczykowska Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285551
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postę ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Postępowanie cywilne Gil

Gil Izabela
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325572761
Niniejsza publikacja uwzględnia zmiany przepisów, które nastąpiły po ukazaniu się podręcznika z postępowania cywilnego. Opracowanie stanowi ...

Cena w prawoo.pl:
48.23 zł
65 zł

Bestseller

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej

Frąckowiak Adamska Agnieszka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078450
Książka przedstawia uporządkowaną i przystępną analizę unijnych aktów regulujących współpracę sądów w sprawach cywilnych. Przeanalizowano w niej 13 roz ...

Cena w prawoo.pl:
165.74 zł
199 zł


Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, Mariusz Nawrocki, K
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590345
Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, ...

Cena w prawoo.pl:
137.79 zł
179 zł


Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym

Łukasz Błaszczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 978-83-65611-36-9
Zrzeczenie się roszczenia i jego charakter prawny budzą wiele wątpliwości wśród stron procesu cywilnego, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i pełnomocni ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Zieliński Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788325597214
Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji ...

Cena w prawoo.pl:
57.13 zł
75 zł

Bestseller

Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym

Michał Krakowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325598952
Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej. Sumę przymusową przeanaliz ...

Cena w prawoo.pl:
100.69 zł
129 zł


Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym

Michał Krakowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325598952
Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej. Sumę przymusową przeanaliz ...

Cena w prawoo.pl:
101.75 zł
129 zł