Postępowanie cywilne Gil

Postępowanie cywilne Gil Pytania egzaminacyjne tablice

 

65 zł 49.14 Bestseller

Autor: Gil Izabela,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325572761
Wydanie: 1/2015 Stron: 496


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Prawo cywilne 2019, Kodeks postępowania cywilnego 2019,Wysyłka

Niniejsza publikacja uwzględnia zmiany przepisów, które nastąpiły po ukazaniu się podręcznika z postępowania cywilnego. Opracowanie stanowi przedstawienie w formie pytań i odpowiedzi podstawowych instytucji w ramach poszczególnych części Kodeksu postępowania cywilnego. Takie ujęcie tematu umożliwia także poznanie stanowisk wyrażanych w doktrynie i orzecznictwie. Dzięki temu stanowi formę umożliwiającą poznanie instytucji z zakresu postępowania cywilnego uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w innych aktach prawnych prawa krajowego i unijnego. Publikacja z uwagi na zastosowaną formę pytań i odpowiedzi skierowana jest nie tylko do studentów wydziałów prawa, ale także aplikantów różnego rodzaju aplikacji prawniczych, stanowiąc kompendium wiedzy użyteczne także dla osób zajmujących się praktycznymi aspektami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych.