Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Brak

Autor: Andrzej Zieliński, Skrypty Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325597214
Wydanie: 16/2017 Stron: 496


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Prawo cywilne 2019, Kodeks postępowania cywilnego 2019,Wysyłka

Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii.
Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym ich rozumieniu, w sposób przystępny, a jednocześnie wystarczający do uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. Prawo procesowe cywilne ma szczególnie istotne znaczenie i jest oparte na jednym z najobszerniejszych aktów prawnych obowiązujących w naszym systemie prawnym, co utrudnia przyswojenie go w sposób satysfakcjonujący.
Dodatkową trudnością w tym przypadku są również wielokrotne nowelizacje dotyczące różnych aspektów stosowania przepisów prawa cywilnego procesowego. Staraliśmy się dlatego też przedstawić, podobnie jak w poprzedniej pracy, materię na zasadzie problemowej, w formie wykładu uniwersyteckiego, z uwzględnieniem licznych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.