Postępowanie egzekucyjne w administracji - komentarze, podręczniki

Z książek o postępowaniu egzekucyjnym dowiesz się jak prowadzić egzekucję, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji, czym różni się zarzut od zażalenia, jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy, jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie

postępowania egzekucyjnego

. W najnowszym komentarzu ujęto zmiany Rejestru Należności Publicznoprawnych, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego będącego przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, zajęcia wierzytelności z rachunku VAT
Wydawanie decyzji administracyjnych

Robert Suwaj, Biblioteka Administracja Publiczna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 4/2019 | Isbn 9788365611918
W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego pro ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
148 zł

Zapowiedź książki Wydawanie decyzji administracyjnych

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Przemysław Feliga, Marcin Uliasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381601429
Komentarz stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problem ...

Zapowiedź książki Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...

Zapowiedź książki Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji

Uliasz Marcin
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249263
Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane poglądy na temat gwarancji jawności w po ...

Cena w prawoo.pl:
119.09 zł
159 zł


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Pub
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611598
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środkó ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046240
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Interne ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Chmielewski Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600309
Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucj ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek, Wzory pism
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381249492
Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ...

Cena w prawoo.pl:
127.32 zł
169 zł


Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

Anna Dalkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611338
W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzajemnych relacji pomiędzy poszczegól ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788376208428
Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem ko ...

Cena w prawoo.pl:
176.54 zł
239 zł