Postępowanie egzekucyjne w administracji - komentarze, podręczniki

Z książek o postępowaniu egzekucyjnym dowiesz się jak prowadzić egzekucję, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji, czym różni się zarzut od zażalenia, jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy, jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie

postępowania egzekucyjnego

. W najnowszym komentarzu ujęto zmiany Rejestru Należności Publicznoprawnych, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego będącego przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, zajęcia wierzytelności z rachunku VAT
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046240
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Interne ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Chmielewski Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600309
Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucj ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Pub
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611598
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środkó ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek, Wzory pism
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381249492
Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ...

Cena w prawoo.pl:
127.32 zł
169 zł


Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

Anna Dalkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611338
W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzajemnych relacji pomiędzy poszczegól ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788376208428
Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem ko ...

Cena w prawoo.pl:
176.54 zł
239 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2017 | Isbn 9788325596491
Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omów ...

Cena w prawoo.pl:
239.95 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Zbigniew Kmiecik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381071895
Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, ...

Cena w prawoo.pl:
45.12 zł
59 zł


Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287463
Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Dalkowska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512537
Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł