Postępowanie egzekucyjne w administracji - komentarze, podręczniki

Z książek o postępowaniu egzekucyjnym dowiesz się jak prowadzić egzekucję, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji, czym różni się zarzut od zażalenia, jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy, jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie

postępowania egzekucyjnego

. W najnowszym komentarzu ujęto zmiany Rejestru Należności Publicznoprawnych, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego będącego przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, zajęcia wierzytelności z rachunku VAT
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Zbigniew Kmiecik, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381071895
Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, ...

Cena w prawoo.pl:
49.44 zł
59 zł


Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Michał Kurowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381248099
Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego, posiłkowego i prywatnego) dotyczącą uprawnie ...

Cena w prawoo.pl:
110.24 zł
149 zł


Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Joanna Misztal Konecka, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381601924
W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. gruntowną zmianę modelu funkcjo ...

Cena w prawoo.pl:
60.94 zł
69 zł


Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Przemysław Feliga, Marcin Uliasz, Komentarze
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381601429
Komentarz stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problem ...

Cena w prawoo.pl:
110.24 zł
149 zł


Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Grzegorz Łaszczyca
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433320
W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygni ...

Cena w prawoo.pl:
80.49 zł
99 zł


Wydawanie decyzji administracyjnych

Robert Suwaj, Biblioteka Administracja Publiczna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 4/2019 | Isbn 9788365611918
W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego pro ...

Cena w prawoo.pl:
125.99 zł
148 zł


Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...

Zapowiedź książki Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji

Uliasz Marcin
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249263
Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane poglądy na temat gwarancji jawności w po ...

Cena w prawoo.pl:
120.74 zł
159 zł


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Pub
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611598
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środkó ...

Cena w prawoo.pl:
99.74 zł
128 zł


Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046240
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Interne ...

Cena w prawoo.pl:
113.39 zł
157.5 zł