Postępowanie egzekucyjne w administracji - komentarze, podręczniki

Z książek o postępowaniu egzekucyjnym dowiesz się jak prowadzić egzekucję, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji, czym różni się zarzut od zażalenia, jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy, jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie

postępowania egzekucyjnego

. W najnowszym komentarzu ujęto zmiany Rejestru Należności Publicznoprawnych, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego będącego przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, zajęcia wierzytelności z rachunku VAT
Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287463
Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Zbigniew Kmiecik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381071895
Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, ...

Cena w prawoo.pl:
41.90 zł
59 zł


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Pub
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611598
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środkó ...

Cena w prawoo.pl:
93.59 zł
128 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2017 | Isbn 9788325596491
Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omów ...

Cena w prawoo.pl:
233.22 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046240
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Interne ...

Cena w prawoo.pl:
108.15 zł
157.5 zł


Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Dalkowska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512537
Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ ...

Cena w prawoo.pl:
89.11 zł
119 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788376208428
Celem publikacji jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Szczurek Zbigniew
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966018
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
119.50 zł
149 zł


Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966025
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
129.90 zł
169 zł


Postępowanie zabezpieczające

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Izabella
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966001
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
129.90 zł
169 zł