Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek, Wzory pism
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381249492
Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
169 zł


Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

Anna Dalkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611338
W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzajemnych relacji pomiędzy poszczegól ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788376208428
Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem ko ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
239 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2017 | Isbn 9788325596491
Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omów ...

Cena w prawoo.pl:
255.94 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Zbigniew Kmiecik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381071895
Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, ...

Cena w prawoo.pl:
46.43 zł
59 zł


Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287463
Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym ...

Zapowiedź książki Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Dalkowska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512537
Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Szczurek Zbigniew
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966018
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
122.94 zł
149 zł


Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966025
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
133.64 zł
169 zł


Postępowanie zabezpieczające

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Izabella
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966001
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
133.64 zł
169 zł