Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wojdylak Sputowska Zofia, Jerzy Sputowski Arkadiusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041955
GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i zrzeszenie pracy Referatu Egzekucj ...

Cena w prawoo.pl:
109.88 zł
147 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788376208428
Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia wiele praktycznych wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Masterna, Rączka
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788372856883
Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób us ...

Cena w prawoo.pl:
35.92 zł
41 zł

Bestseller

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2012 | Isbn 9788325543273
Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego g ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ewa Pierzchała
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788374835145
Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niezależnie od tego, w jakim akcie zos ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Andrzej Marciniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 12/2008 | Isbn 9788373348608
Autor przedstawia w sposób systematyczny całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych - z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa ...

Cena w prawoo.pl:
43.92 zł
57 zł


Administracyjne postępowanie egzekucyjne 2011

Tomasz Jędrzejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788372855978
Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany ...

Cena w prawoo.pl:
35.26 zł
42 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji 2013


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 13/2013 | Isbn 9788327801586
Stan prawny 09.2013 rok. Wydanie LexisNexis zawiera Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed s ...

Cena w prawoo.pl:
12.78 zł
15.9 zł


Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne Komentarz do artykułów 758-1088

prof. dr hab. Janusz Jankowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519988
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 758-1088, Postępowanie egzekucyjne, to nowa, najobszerniejsza na rynku wydawniczym pozycja komentująca bar ...

Cena w prawoo.pl:
186.25 zł
249 zł


Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne Komentarz do artykułów 758-1088

prof. dr hab. Janusz Jankowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519988
Komentarz obejmuje trzecią część Kodeksu postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne. Opracował go Zespół składający się głównie z pracowników nau ...

Cena w prawoo.pl:
186.25 zł
249 zł