Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Dalkowska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512537
Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Szczurek Zbigniew
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966018
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
122.94 zł
149 zł


Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966025
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
133.64 zł
169 zł


Postępowanie zabezpieczające

Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Izabella
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365966001
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne ...

Cena w prawoo.pl:
133.64 zł
169 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326483318
W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadzi ...

Cena w prawoo.pl:
92.48 zł
129 zł


Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Olszanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788364512049
Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera pr ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Olszanowski Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499432
Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, usta ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

PRZYBYSZ P.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326417009
...

Cena w prawoo.pl:
72.30 zł
99 zł


USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ

KIJOWSKI
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326434884
W komentarzu wskazano też na występujące w orzecznictwie rozbieżności, podpowiadając, jak ma wybrnąć z zaistniałej sytuacji osoba uczestnicząca w postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz zawiera ponadto uzasadnione tezy w ...

Cena w prawoo.pl:
160.49 zł
220 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2014 | Isbn 9788325568351
W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł