Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Masterna, Rączka
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788372856883
Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucy ...

Cena w prawoo.pl:
37.41 zł
41 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2012 | Isbn 9788325543273
Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmuj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 17/2014 | Isbn 9788325565923
Stan prawny 1.01.2015 rok. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w adminis ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2015 | Isbn 9788325569358
Stan prawny 1.01.2015 rok. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w adminis ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ewa Pierzchała
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788374835145
Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niezależnie od tego, w jakim akcie zostały one uregulowane. Problem środków prawnych w egzekucji administracyjnej j ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Andrzej Marciniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 12/2008 | Isbn 9788373348608
Autor przedstawia w sposób systematyczny całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych - z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentó ...

Cena w prawoo.pl:
41.63 zł
57 zł


Administracyjne postępowanie egzekucyjne 2011

Tomasz Jędrzejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788372855978
Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym no ...

Cena w prawoo.pl:
33.42 zł
42 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji 2013


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 13/2013 | Isbn 9788327801586
Stan prawny 09.2013 rok. Wydanie LexisNexis zawiera Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne Komentarz do artykułów 758-1088

prof. dr hab. Janusz Jankowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519988
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 758-1088, Postępowanie egzekucyjne, to nowa, najobszerniejsza na rynku wydawniczym pozycja komentująca bardzo ważną część KPC postępowanie egzekucyjne. Wyśmienite grono autorskie, ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł


Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne Komentarz do artykułów 758-1088

prof. dr hab. Janusz Jankowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519988
Komentarz obejmuje trzecią część Kodeksu postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne. Opracował go Zespół składający się głównie z pracowników naukowych (i doktoranta) kierowanej przeze mnie Katedry Postępowania Cywilnego I U ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł