Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Piotr Przybysz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326483318
W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadzi ...

Cena w prawoo.pl:
92.48 zł
129 zł


Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Olszanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788364512049
Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera pr ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Olszanowski Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499432
Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, usta ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

PRZYBYSZ P.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326417009
...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ

KIJOWSKI
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326434884
W komentarzu wskazano też na występujące w orzecznictwie rozbieżności, podpowiadając, jak ma wybrnąć z zaistniałej sytuacji osoba uczestnicząca w postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz zawiera ponadto uzasadnione tezy w ...

Cena w prawoo.pl:
160.49 zł
220 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2014 | Isbn 9788325568351
W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, ...


Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wojdylak Sputowska Zofia, Jerzy Sputowski Arkadiusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041955
GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i zrzeszenie pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej + biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych artyk ...

Cena w prawoo.pl:
102.24 zł
147 zł


Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Masterna, Rączka
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788372856883
Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucy ...

Cena w prawoo.pl:
34.42 zł
41 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2012 | Isbn 9788325543273
Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmuj ...


Postępowanie egzekucyjne w administracji 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 17/2014 | Isbn 9788325565923
Stan prawny 1.01.2015 rok. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w ...