Postępowanie egzekucyjne w administracji 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2015 | Isbn 9788325569358
Stan prawny 1.01.2015 rok. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Us ...


Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ewa Pierzchała
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788374835145
Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niezależnie od tego, w jakim akcie zostały one uregulowane. Problem środków prawnych w egzekucji administracyjnej j ...


Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Andrzej Marciniak
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 12/2008 | Isbn 9788373348608
Autor przedstawia w sposób systematyczny całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych - z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentó ...

Cena w prawoo.pl:
43.92 zł
57 zł


Administracyjne postępowanie egzekucyjne 2011

Tomasz Jędrzejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788372855978
Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym no ...

Cena w prawoo.pl:
35.26 zł
42 zł


Postępowanie egzekucyjne w administracji 2013


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 13/2013 | Isbn 9788327801586
Stan prawny 09.2013 rok. Wydanie LexisNexis zawiera Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ...


Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne Komentarz do artykułów 758-1088

prof. dr hab. Janusz Jankowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519988
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 758-1088, Postępowanie egzekucyjne, to nowa, najobszerniejsza na rynku wydawniczym pozycja komentująca bardzo ważną część KPC postępowanie egzekucyjne. Wyśmienite grono autorskie, ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł


Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne Komentarz do artykułów 758-1088

prof. dr hab. Janusz Jankowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325519988
Komentarz obejmuje trzecią część Kodeksu postępowania cywilnego Postępowanie egzekucyjne. Opracował go Zespół składający się głównie z pracowników naukowych (i doktoranta) kierowanej przeze mnie Katedry Postępowania Cywilnego I U ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł


Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji

Zbigniew R. Kmiecik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788326413957
Ramy treściowe niniejszego opracowania Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji wypełniają zagadnienia postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wyda ...


Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji

Zbigniew Kmiecik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788326431821
Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępo ...


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD6

Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2012 | Isbn 9788325543273
...