Postępowanie karne, proces karny i postępowania odwoławcze w sprawach karnych

Książki zawierają omówienie teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, wzory pism procesowych i orzeczeń wydawanych w

postępowaniu karnym

, kazusy z rozwiązaniami. Dowiesz się jak prawidłowo sporządzić apelację obrońcy, i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i jak skutecznie formułować zarzuty w pismach procesowych. Książki z

postępowania karnego

dla studentów wydziałów prawa i aplikantów prawniczych, przydatne adwokatom i radcom prawnym oraz pracownikom dydaktycznym wydziałów prawa zajmującym się omawianą tematyką.
Postępowanie karne Boratyńska

Katarzyna Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381282338
Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowan ...

Cena w prawoo.pl:
76.29 zł
99 zł


Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Dariusz Świecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381243599
Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny pod ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
129 zł


Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381581769
Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pyta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym

Grzegorz Jędrejek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381602402
Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Prawo Sądowe, Zdzisław Brodzisz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581134
Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzor ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Proces karny zarys systemu Waltoś

Piotr Hofmański, Stanisław Waltoś
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 14/2018 | Isbn 9788381245371
Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez stud ...

Cena w prawoo.pl:
66.48 zł
89 zł


Proces karny Skorupka

Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik p
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381248556
Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny om ...

Cena w prawoo.pl:
66.48 zł
89 zł


Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381600668
W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony wspó ...

Cena w prawoo.pl:
52.31 zł
69 zł


Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

Kościółek Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600323
Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadn ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
129 zł


Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Bartosz Trocha
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788364321474
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym ...

Cena w prawoo.pl:
51.87 zł
59.99 zł