Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Piotr Kruszyński, Michał Błoński, Monika Zbrojewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285643
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Świecki Dariusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381243599
Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka s ...

Cena w prawoo.pl:
92.98 zł
129 zł

Bestseller

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 9/2014 | Isbn 9788327805935
Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 19 ...

Cena w prawoo.pl:
84.51 zł
119 zł


Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280624
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwi ...

Cena w prawoo.pl:
44.51 zł
59 zł

Bestseller

Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym

Kala Dariusz, Zgoliński Igor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241946
W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjne ...

Cena w prawoo.pl:
92.98 zł
129 zł


Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Piotr Karlik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078436
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje ...

Cena w prawoo.pl:
92.98 zł
129 zł


Proces karny zarys systemu Waltoś

Piotr Hofmański, Stanisław Waltoś
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 13/2016 | Isbn 9788380928282
Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myś ...

Cena w prawoo.pl:
64.15 zł
89 zł

Bestseller

Proces karny

Zgryzek Kazimierz, Koper Radosław, Zagrodnik Jarosław, Marszał Kazimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077385
Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, ...

Cena w prawoo.pl:
71.36 zł
99 zł

Bestseller

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Świecki Dariusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240482
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagad ...

Cena w prawoo.pl:
143.44 zł
199 zł

Bestseller

Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381078177
W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karne ...

Cena w prawoo.pl:
50.87 zł
69 zł

Bestseller